Du kan använda Skärmklippverktyget för att ta en skärmdump eller ett skärmklipp, av ett valfritt objekt på skärmen och sedan göra anteckningar till, spara eller dela ut bilden. Använd musen eller Tablet PC-pennan för att göra följande typer av skärmklipp:

 • Klipp i eget format.  Rita en oregelbunden linje, till exempel en cirkel eller en triangel, runt ett objekt.

 • Rektangulärt klipp.  Rita en exakt linje genom att dra markören runt ett objekt så att en rektangel formas.

 • Fönsterklipp.  Markera ett fönster, till exempel ett webbläsarfönster eller en dialogruta, som du vill ta en skärmdump av.

 • Fullskärmsklipp.  Med det här klippet tar du en skärmdump av hela skärmen.

När du har gjort ett skärmklipp kopieras det automatiskt till märkningsfönster där du kan göra anteckningar till, spara eller dela ut bilden.

Animering som visar hur Skärmklippverktyget fångar ett klipp
Skärmklippverktyget

Obs!

 • När Skärmklippverktyget är öppet visas ett vitt överlägg på skärmen tills du skapat klippet. Inaktivera överlägget genom att öppna Skärmklippverktyget och därefter klicka på Alternativ. I dialogrutan Alternativ för klippningsverktyget avmarkerar du kryssrutan Visa överlappad skärm när klippningsverktyget är aktivt och klickar därefter på OK.

Visa alla

Så här gör du ett skärmklipp

 1. Öppna Skärmklippverktyget genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Skärmklippverktyget.

 2. Klicka på pilen bredvid knappen Nytt, välj en klipptyp på menyn och använd sedan musen eller Tablet PC-pennan för att göra skärmklippet.

Ta ett skärmklipp av en meny

Om du vill ta ett skärmklipp av en meny, till exempel Start-menyn, gör du så här:

 1. Öppna Skärmklippverktyget genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Skärmklippverktyget.

 2. När du har öppnat verktyget trycker du på ESC och öppnar den meny som du vill ta ett skärmklipp av.

 3. Tryck på CTRL+PRINT SCREEN.

 4. Klicka på pilen bredvid knappen Nytt, välj en klipptyp på menyn och använd sedan musen eller Tablet PC-pennan för att göra skärmklippet av menyn.

Så här gör du anteckningar till ett skärmklipp

 • Använd musen eller Tablet PC-pennan för att skriva på eller bredvid klippet.

Så här sparar du ett skärmklipp

 1. Klicka på knappen Spara klipp.

 2. I dialogrutan Spara som anger du ett namn för skärmklippet och var det ska sparas. Klicka därefter på Spara.

Spara ett skärmklipp

 • Klicka på pilen på knappen Skicka klipp och välj sedan ett alternativ på menyn.