Använda text eller visuella alternativ till ljud

Windows innehåller inställningar för visuella tips som kan ersätta ljud i många program. Du kan ändra inställningarna på sidan Använda text eller visuella alternativ till ljud i Hjälpmedelscenter.

  1. Öppna sidan Använda text eller visuella alternativ till ljud genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel, Hjälpmedelscenter och Använda text och visuella alternativ till ljud.

  2. Markera de alternativ du vill använda:

    • Aktivera visuella meddelanden i stället för ljud. Med det här alternativet anger du att funktionen för ljudmeddelanden ska köras när du loggar in i Windows. Med hjälp av funktionen ersätts systemljud med visuella tips, t.ex. en blinkning på skärmen, för att du ska kunna uppmärksamma systemmeddelanden även när de inte hörs. Du kan också välja hur de visuella tipsen ska visas.

    • Aktivera förklaringstexten i stället för talad dialog. Med det här alternativet visas förklaringstexter i stället för ljud när det sker aktiviteter på datorn (t.ex. när en utskrift startas eller har har slutförts).