Det är viktigt att alltid använda antispionprogram när du använder datorn. Spionprogram och andra program som kan vara oönskade kan försöka installera sig själva på datorn när som helst när du är ansluten till Internet. De kan också angripa datorn när du installerar vissa program med en CD- eller DVD-skiva eller något annat flyttbart medium. Program som kan vara oönskade eller skadliga kan också programmeras så att de körs vid oväntade tidpunkter, inte bara när de installeras.

Windows Defender erbjuder tre sätt att förhindra att spionprogram och andra program som kan vara oönskade angriper din dator:

  • Realtidsskydd.‍‍ När spionprogram eller program som kan vara oönskade försöker installera sig själva eller köras på datorn visas en varning i Windows Defender. Dessutom visas en varning när ett program försöker ändra viktiga inställningar i Windows.

  • SpyNet-gruppen. På Microsofts onlinegrupp SpyNet kan du se hur andra användare bedömer programvara som ännu inte har klassificerats i riskhänseende. Genom att kontrollera om andra medlemmar i gruppen tillåter ett visst program kan du lättare välja om du ska tillåta det på din dator. Om du deltar läggs dessutom dina val till i gruppklassificeringen och hjälper andra användare att välja hur de ska göra.

  • Sökalternativ. Du kan använda Windows Defender för att söka efter spionprogram och andra program som kan vara oönskade och som kan ha installerats på datorn, för att schemalägga regelbundna sökningar och för att automatiskt ta bort eventuella skadliga program som upptäcks vid sökningen.

När du använder Windows Defender är det viktigt att definitionerna är aktuella. Definitioner är filer som fungerar som ett ständigt växande uppslagsverk över möjliga programvaruhot. I Windows Defender används definitioner för att avgöra om program som upptäcks är spionprogram eller andra program som kan vara oönskade och för att i så fall varna dig för eventuella risker. För att hålla definitionerna aktuella installeras nya definitioner automatiskt i Windows Defender så snart de ges ut med hjälp av Windows Update. Du kan också ange att Windows Defender ska leta efter uppdaterade definitioner online innan sökningen påbörjas.