Använda Windows Säkerhetscenter

Windows Säkerhetscenter kan hjälpa dig att höja säkerheten i datorn genom att kontrollera statusen för flera viktiga säkerhetsfunktioner på datorn, inklusive brandväggsinställningar, automatisk uppdatering av Windows, inställningar för programvaror mot skadlig kod, säkerhetsinställningar för Internet och inställningarna för kontroll av användarkonto. Om Windows identifierar ett problem med någon av dessa viktiga säkerhetsfunktioner (t.ex. kan antivirusprogrammet vara för gammalt), visas ett meddelande i Säkerhetscenter och en Säkerhetscenter-ikon Bild av den röda skölden för Säkerhetscenter visas i Meddelandefältet Klicka på meddelandet eller dubbelklicka på Säkerhetscenter-ikonen för att öppna Säkerhetscenter, där du hittar mer information om hur du åtgärdar problemet.
Bild på Windows Säkerhetscenter
Windows Säkerhetscenter

Brandvägg

En brandvägg kan förhindra att hackare eller skadlig programvara (t.ex. maskar) får åtkomst till din dator via ett nätverk eller Internet. En brandvägg kan också förhindra att skadlig programvara skickas från din dator till andra datorer. Windows kontrollerar om datorn skyddas av en programvarubrandvägg. Om brandväggen är inaktiverad visar Säkerhetscenter ett meddelande och en Säkerhetscenter-ikon i meddelandefältet. Mer information om hur du använder en programvarubrandvägg finns i Vad är en brandvägg?

Aktivera Windows-brandväggen

 1. Öppna Säkerhetscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Säkerhet och sedan på Security Center.

 2. Klicka på Brandvägg och sedan på Aktivera nu. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Kommentar

 • Om du använder en annan brandvägg än Windows-brandväggen läser du i dokumentationen som medföljde brandväggen eller besöker tillverkarens webbplats, för att ta reda på hur du aktiverar den.

 • Windows kan inte identifiera alla brandväggar. Om du är säker på att du har installerat en brandvägg och aktiverat den kan du klicka på Visa tillgängliga alternativ så att du slipper få meddelanden från Säkerhetscenter om din brandvägg. Om du inaktiverar dessa meddelanden övervakar inte Windows brandväggens status, och inga varningar visas om brandväggen inaktiveras.

Automatiska uppdateringar

Windows kan regelbundet kontrollera att datorn har de senaste uppdateringarna, och installera dem automatiskt vid behov. I Säkerhetscenter kan du se till att Automatiska uppdateringar har aktiverats. Om uppdatering är inaktiverad visar Säkerhetscenter ett meddelande och en Säkerhetscenter-ikon Bild av den röda skölden för Säkerhetscenter visas i meddelandefältet. Du hittar mer information om automatiska uppdateringar i Ändra hur uppdateringar installeras eller aviseras i Windows och Vad är uppdateringar?

Aktivera automatiska uppdateringar

 1. Öppna Säkerhetscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Säkerhet och sedan på Security Center.

 2. Klicka på Automatiska uppdateringar och sedan på Aktivera nu. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Skydd mot skadlig programvara

Skydd mot skadlig programvara hjälper dig att skydda datorn mot virus, spionprogram och andra säkerhetshot. Säkerhetscenter kontrollerar om datorn använder uppdaterade versioner av antivirus- och antispionprogram. Om antivirus- eller antispionprogrammet är för gammalt visar Säkerhetscenter ett meddelande och en Säkerhetscenter-ikon Bild av den röda skölden för Säkerhetscenter visas i Meddelandefältet. Mer information om hur programvara mot skadlig kod kan hjälpa dig att höja säkerheten i datorn finns i avsnittet Skydda datorn genom att använda program mot skadlig kod.

Installera och uppdatera programvara mot skadlig kod

 1. Öppna Säkerhetscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Säkerhet och sedan på Security Center.

 2. Klicka på Skydd mot skadlig kod, klicka på knappen under Virusskydd eller Skydd mot spionprogram och annan skadlig kod och välj sedan önskat alternativ.

Obs!

 • Windows kan inte identifiera alla antivirus- och antispionprogram. Om du är säker på att ett program mot skadlig kod är installerat, aktiverat och uppdaterat, kan du klicka på Jag har ett antivirusprogram som jag övervakar själv eller Jag har ett antispionprogram som jag övervakar själv och stänga av Säkerhetscenter-meddelanden om programvara mot skadlig kod. Om du gör det övervakar inte Windows statusen för programvaran mot skadlig kod, och inga varningar visas om programvaran inaktiveras.

Andra säkerhetsinställningar

Windows kontrollerar säkerhetsinställningar för Internet och inställningarna för kontroll av användarkonto, så att rekommenderade nivåer används. Om Internetinställningarna och inställningarna för kontroll av användarkonto ändras till en lägre säkerhetsnivå än den rekommenderade, visar Säkerhetscenter ett meddelande och en Säkerhetscenter-ikonBild av den röda skölden för Säkerhetscenter visas i Meddelandefältet.

Återställa Internetinställningarna till rekommenderade nivåer

 1. Öppna Säkerhetscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Säkerhet och sedan på Security Center.

 2. Klicka på Andra säkerhetsinställningar.

 3. Klicka på Återställ inställningar under Säkerhetsinställningar för Internet.

 4. Välj ett av följande alternativ:

  • Klicka på Återställ säkerhetsinställningarna för Internet nu om du automatiskt vill återställa standardinställningarna för Internet när den aktuella nivån utgör en risk.

  • Klicka på Jag vill återställa säkerhetsinställningarna för Internet själv om du vill återställa säkerhetsinställningarna för Internet manuellt. Klicka på säkerhetszonen du vill ändra inställningar för och sedan på Anpassad nivå.

Återställa inställningarna för kontroll av användarkonto till rekommenderade nivåer

 1. Öppna Säkerhetscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Säkerhet och sedan på Security Center.

 2. Klicka på Andra säkerhetsinställningar.

 3. Klicka på Aktivera nu under Kontroll av användarkonto. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.