Använda kortkommandon

Kortkommandon är kombinationer av två eller flera tangenter. Med hjälp av kortkommandon kan du utföra åtgärder som vanligtvis kräver en mus eller ett annat pekdon. Kortkommandon kan göra det enklare att använda datorn och bespara dig tid och ansträngning när du arbetar med Windows och Internet. Kortkommandona visas på menyerna i programmen. Om en bokstav är understruken på en meny betyder det vanligtvis att när du trycker på ALT samtidigt med den understrukna bokstaven utförs samma sak som skulle ha utförts om du klickade på menyalternativet.