Utseendet på datorns bildskärm kan påverkas av flera faktorer. Både skärmen du använder och dess inställningar, hur Windows är konfigurerat och hur du använder datorn kan inverka på bildskärmskvaliteten.

Läs informationen som följde med skärmen för att försäkra dig om att skärmen är korrekt kalibrerad. Mer information om hur du konfigurerar inställningar för bildskärmen i Windows finns i Får de bästa inställningarna på bildskärmen.

Om du försöker köra för många program samtidigt kan det orsaka problem med bildskärmen som ryckiga eller hackiga filmer. Om du märker att bildskärmens prestanda försämras eller varierar kan du prova du en eller flera av följande åtgärder.

Visa alla

Minska antalet öppna program eller fönster

Ju fler program som är öppna på skrivbordet, desto fler systemresurser krävs av Windows. Stäng program du inte använder eller minska fönstrets storlek.

Undvik att köra för många program som använder mycket grafik samtidigt.

Även om du bara har några få program igång kan vissa program (t.ex. videoredigeringsprogram) och funktioner (som högdefinitions-TV) använda mycket systemresurser. Om du kör för många av dessa program samtidigt blir systemresurserna ansträngda och bildskärmskvaliteten kan försämras. Filmer flimra eller bli ryckiga.

Minska skärmens upplösning

På vissa datorer ställer mycket höga upplösningar stora krav på systemresurserna för att kunna visas korrekt. Om du märker problem vid höga upplösningar försöker du minska upplösningen tills problemen försvinner.

  1. Öppna Bildskärmsinställningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, Anpassning och Bildskärmsinställningar.

  2. Flytta skjutreglaget under Upplösning till önskad upplösning och klicka sedan på Verkställ.

Mer information finns i Ändra skärmupplösning.

Ändra färgschema

Om du upplever att bildskärmskvalitet är dålig när du använder standardskrivbordsschemat kan du ändra till ett annat schema som Windows Vista Basic för att se om det fungerar bättre.

  1. Öppna Inställningar för utseende genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, Anpassning och till sist på Fönsterfärg och utseende. Om dialogrutan Inställningar för utseende inte öppnas, klickar du på Öppna egenskaper för klassiskt utseende.

  2. Välj ett annat färgschema i listan Färgschema och klicka sedan på OK.

Mer information finns i Felsöka problem med Windows Aero.

Inaktivera automatiska storleksändringar i program som inte har utformats för hög–DPI-visning

Om du anger ett DPI på över 96 och kör Windows Aero (den bästa visuella miljön i Windows Vista) kan text och andra objekt på skärmen verka suddiga i vissa program som inte har utformats för hög–DPI-visning i den här versionen av Windows. Du kan undvika detta med hjälp av en DPI-skala i Windows XP-format för de här programmen.

Göra text och skärmobjekt tydligare i program som inte har utformats för hög DPI

  1. Öppna Anpassning genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Kontrollpanelen, på Utseende och anpassning och sedan på Anpassning.

  2. Klicka på Justera teckenstorlek (DPI) till vänster. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Klicka på Anpassad DPI i dialogrutan DPI-skalning.

  4. Markera kryssrutan Använd samma DPI-skalning som i Windows XP och klicka därefter på OK.

Mer information finns i Göra texten på skärmen större eller mindre.

Uppgradera till ett kraftfullare grafikkort

Datorns grafikkort innehåller dedicerat minne, som används för att visa grafik. Ju mer minne kortet har, desto högre är kvaliteten. Om ditt kort inte fungerar som du skulle vilja kan du överväga att uppgradera till ett snabbare grafikkort. Mer information finns i Grafikkort: vanliga frågor.