På menyn Systemåterställningsalternativ i den här versionen av Windows finns flera verktyg som du kan återställa Windows med efter ett allvarligt fel. Du kan reparera filer som Windows använder för att kunna starta, göra en återställning med Systemåterställning samt återställa hela datorn och systemfiler med säkerhetskopior som du gjort tidigare.

Menyn Systemåterställningsalternativ finns på installationsskivan för Windows. Menyn kan även vara installerad på hårddisken om datorn har förinstallerade återställningsalternativ.

OBS!

 • Om menyn Systemåterställningsalternativ inte finns på datorn kan datortillverkaren ha andra återställningsalternativ. Läs igenom informationen som följde med datorn eller besök tillverkarens webbplats om du vill veta mer.

Systemåterställningsalternativ Beskrivning
Systemåterställningsalternativ

Startreparation

Beskrivning

Åtgärdar vissa problem, t.ex. skadade systemfiler eller filer som saknas, som kan förhindra att Windows startar korrekt. När Startreparation körs söks datorn igenom efter problemet och ett försök görs att reparera det så att datorn kan startas korrekt. Mer information finns i Startreparation: Vanliga frågor och svar.

Systemåterställningsalternativ

Systemåterställning

Beskrivning

Med det här alternativet kan du återställa datorns systemfiler till en tidigare tidpunkt. Det är ett sätt att ångra de systemändringar som gjorts på datorn utan att de personliga filerna påverkas, till exempel e-post, dokument eller foton. Om du använder Systemåterställning när datorn är i felsäkert läge går det inte att ångra återställningen. Men du kan köra Systemåterställning igen och välja en annan befintlig återställningspunkt. Mer information finns i Systemåterställning: Vanliga frågor och svar.

Systemåterställningsalternativ

Windows Complete PC-återställning

Beskrivning

Återställer innehållet på hårddisken från en säkerhetskopia. Mer information finns i Hjälp och support om du söker på ”Complete PC-återställning”. Windows Complete PC-säkerhetskopiering och -återställning ingår inte i Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic eller Windows Vista Home Premium.

Systemåterställningsalternativ

Windows minnesdiagnostikverktyg

Beskrivning

Söker efter fel i datorns minne. Mer information finns i avsnittet Hur vet jag om datorn har minnesproblem?

Systemåterställningsalternativ

Kommandotolk

Beskrivning

Kommandotolken ersätter Återställningskonsolen i tidigare versioner av Windows. Erfarna användare kan använda kommandotolken för att utföra återställningsrelaterade åtgärder och köra andra kommandoradsverktyg för att diagnostisera och felsöka problem. Om du vill visa en lista över vanliga kommandon skriver du help i kommandotolken och trycker på RETUR.

Komma åt menyn Systemåterställningsalternativ

Om du har en installationsskiva för Windows Vista måste du starta om datorn med den. Om du inte startar om datorn från skivan kommer alternativet för att reparera datorn inte att visas.

Om du har en installationsskiva för Windows:

 1. Sätt i installationsskivan.

 2. Starta om datorn.

  Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen, klicka på pilen bredvid låsknappenBild på låsknappen och sedan på Starta om.
 3. Om du uppmanas till det trycker du på en valfri tangent för att starta Windows från installationsskivan.

  OBS!

  • Om datorn inte har konfigurerats att starta från en CD eller DVD läser du den information som medföljde datorn. Du kan behöva göra ändringar i datorns BIOS-inställningar. Mer information finns i BIOS: Vanliga frågor och svar.

 4. Välj språkinställningar och klicka på Nästa.

 5. Klicka på Reparera datorn.

 6. Markera det operativsystem som du vill reparera och klicka sedan på Nästa.

 7. Öppna ett verktyg på menyn Alternativ för systemåterställning genom att klicka på det.

Om datorn har förinstallerade återställningsalternativ:

 1. Ta bort alla disketter, CD- och DVD-skivor från datorn och starta därefter om datorn.

  Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen, klicka på pilen bredvid låsknappenBild på låsknappen och sedan på Starta om.
 2. Välj ett av följande alternativ:

  • Om det bara finns ett operativsystem installerat på datorn håller du ned F8-tangenten när datorn startar om. Du måste trycka på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas försöker du igen genom att vänta tills Windows-inloggningsskärmen visas och stänger sedan av och startar om datorn igen.

  • Om det finns flera operativsystem installerade på datorn markerar du det operativsystem som ska repareras med hjälp av piltangenterna, och trycker sedan på och håller ned F8.

 3. Använd piltangenterna och markera Reparera datorn på skärmen Avancerade startalternativ. Tryck på RETUR. (Om Reparera datorn inte finns med bland alternativen har datorn inte Systemåterställningsalternativ förinstallerat.)

 4. Välj en tangentbordslayout och klicka på Nästa.

 5. Välj ett användarnamn och ange lösenordet och klicka sedan på OK.

 6. Öppna ett verktyg på menyn Alternativ för systemåterställning genom att klicka på det.