Vad är Urklipp?

Urklipp är en tillfällig lagringsplats för information som du kopierat eller flyttat från en plats och planerar att använda på någon annan plats. Du kan markera text och bilder och sedan använda något av kommandona Klipp ut eller Kopiera för att flytta markeringen till Urklipp, där den lagras till du använder kommandot Klistra in för att infoga den på en annan plats. Till exempel kanske du vill kopiera ett textavsnitt från en webbplats och sedan klistra in texten i ett e‑postmeddelande. Urklipp är tillgängligt från de flesta Windows-program.