Vad är datatexekveringsskyddet?

Dataexekveringsskyddet är en säkerhetsfunktion som kan förhindra att virus och andra säkerhetsrisker skadar datorn. Skadliga program kan försöka angripa Windows genom att försöka köra (exekvera) kod från systemminnesadresser som är reserverade för Windows och andra behöriga program. Sådana angrepp kan skada program och filer.

Dataexekveringsskyddet kan skydda datorn genom att övervaka program och kontrollera att de använder systemminnet på ett säkert sätt. Om dataexekveringsskyddet påträffar ett program på datorn som använder minnet på ett felaktig sätt stängs programmet, och ett meddelande visas.