UAC (User Account Control) är en funktion i Windows som kan hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar av datorn. UAC gör detta genom att be om din tillåtelse eller lösenordet till ett administratörs‌konto, innan en åtgärd utförs som påverkar datorns funktion eller inställningar för andra användare. När ett UAC-meddelande visas bör du läsa igenom det noggrant och kontrollera att namnet på åtgärden eller programmet som startas är åtgärden eller programmet du vill starta.

Genom att verifiera dessa åtgärder innan de startas kan UAC hjälpa till att förhindra att skadlig programvara och spionprogram installeras eller ändrar datorn utan din tillåtelse.

Om din tillåtelse eller ditt lösenord krävs för att utföra en åtgärd visar UAC ett av följande meddelanden:

Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta

Bild av UAC-skölden (User Account Control) för Windows-åtgärder

En Windows-funktion eller ett program som kan påverka andra användare av datorn behöver din tillåtelse för att starta. Kontrollera åtgärdens namn, så att det överensstämmer med den funktion eller det program du vill köra.

Ett program behöver din tillåtelse för att fortsätta

Bild av UAC-skölden (User Account Control) för digitalt signerade program

Ett program som inte ingår i Windows behöver din tillåtelse för att starta. Programmet har en giltig digital signatur som anger programmets namn och utgivare, vilket stöder att programmet är vad det utger sig för att vara. Kontrollera att det motsvarar det program du vill köra.

Ett oidentifierat program vill komma åt datorn

Bild av UAC-skölden (User Account Control) för program utan digital signatur

Ett oidentifierat program är ett program som saknar en giltig digital signatur från utgivaren, som stöder att programmet är vad det utger sig för att vara. Det här behöver inte betyda att programmet utgör en fara eftersom många äldre legitima program saknar signaturer. Men du bör vara extra försiktig och bara tillåta programmet att köra om du har fått det från en tillförlitlig källa, t.ex. en original-CD-skiva eller utgivarens webbplats.

Det här programmet har blockerats

Bild av UAC-skölden (User Account Control) för program som blockerats av en administratör

Det här är ett program som administratören specifikt har blockerat så att det inte kan köras på datorn. Om du vill köra programmet måste du kontakta administratören och be att han eller hon häver blockeringen av programmet.

Vi rekommenderar att du loggar in på datorn med ett standardanvändarkonto vid normal användning av datorn. Du kan surfa på Internet, skicka e‑post och använda en ordbehandlare utan ett administratörskonto. När du vill utföra en administrativ åtgärd, t.ex. installera ett nytt program eller ändra en inställning som påverkar andra användare, behöver du inte växla till ett administratörskonto. Windows ber om din tillåtelse eller ett administratörslösenord innan åtgärden utförs.

Du kan skydda din dator genom att skapa standardanvändarkonton för alla användare av datorn. När någon med ett standardkonto försöker installera programvara frågar Windows efter lösenordet för ett administratörskonto, vilket förhindrar att programvara installeras utan din vetskap och tillåtelse.