En drivrutin är ett program som gör att datorn kan kommunicera med maskinvara och enheter. Utan drivrutin fungerar inte den anslutna maskinvaran— t.ex. grafikkort och webbkamera— på rätt sätt.

I de flesta fall följer drivrutiner med Windows. Du kan även gå till Windows Update på Kontrollpanelen och söka efter uppdateringar. Om den drivrutin du behöver inte finns i Windows finns den på skivan som medföljde maskinvaran eller enheten och på tillverkarens webbplats.

Illustration som visar hur drivrutiner möjliggör kommunikation mellan maskinvaruenheter och datorn som de är installerade i
En drivrutin är ett litet program som gör det möjligt för maskinvara att kommunicera med en dator