Vad är inkluderat i Windows Vista Service Pack 1 (SP1)

Windows Vista‌ Service Pack 1 (SP1) är en viktig uppdatering som hjälper till att förbättra tillförlitlighet och prestanda hos Windows Vista. Nedan finns information om de specifika ändringar och förbättringar som SP1 innehåller. Mer information finns i Lär dig att installera Windows Vista Service Pack 1 (SP1).

Förbättringar av tillförlitlighet

Windows Vista SP1 innehåller förbättringar som tar itu med många av de vanligaste anledningarna till att Windows slutar svara. Många av de förbättringar som har gjorts av tillförlitligheten i SP1 är svar på problem som kunder har rapporterat med hjälp av verktyget Windows Felrapportering.

Andra förbättringar som tillkommer tack vare tillförlitligheten i Windows Vista SP1 omfattar förbättringar av trådlös anslutning mellan datorer (ad hoc), bättre peer-to-peer-anslutningar, som t.ex. med Windows Mötesrum, och mycket mer.

Förbättringar av prestanda

Windows Vista SP1 omfattar många ändringar som kan förbättra datorns hastighet och prestanda. Här är några områden som har förbättrats:

  • Snabbare kopiering och extrahering av komprimerade filer.

  • Bättre användning av nätverksbandbredd när man delar filer över ett nätverk.

  • Förbättrad prestanda med Windows ReadyBoost vad beträffar reducering av den tid det tar för Windows att aktivera datorn från vilo- och väntelägena.

  • Lägre energiförbrukning när datorskärmen är inaktiv under en lång tid.

  • Förbättrad inloggningsupplevelse vid användning av en företagsdator, som t.ex. en bärbar dator, utanför företagsnätverket.

  • Kortare tid för att öppna stora bildfiler.

Förbättringar av säkerheten

Du kan nu använda BitLocker för att kryptera flera partitioner på datorns hårddisk, istället för bara en enda partition. Lägg märke till att BitLocker bara är tillgängligt i Windows Vista Enterprise ochWindows Vista Ultimate.

Ändringar i sökning

SP1 omfattar en viktig ändring av det sätt som skrivbordssökningar fungerar i Windows Vista. Du kan nu välja en standardtjänst för skrivbordssökning liknande det sätt på vilket du väljer en standardsöktjänst för webbläsare och mediaspelare. Med SP1 kan du nu få önskade sökresultat inifrån Start-menyn och Windows Explorer.

Ändringar i minnesrapportering (RAM)

SP1 ändrar också hur RAM-minnet (Random Access Memory) som är installerat på datorn rapporteras. Före SP1 var mängden minne som rapporterades lika med mängden minne som Windows kunde använda. I SP1 rapporteras den mängd minne som faktiskt är installerad på datorn. Om du har 4 GB installerat minne kommer du nu att se 4 GB rapporterat minne från funktioner som System och Prestandaklassificering och Verktyg på Kontrollpanelen. Denna ändring sker endast om datorns BIOS (basic input/output system) kan visa så mycket RAM.

Avancerad information

Om du är en IT-expert eller en avancerad användare och vill få mer detaljerad information om SP1 kan du hitta viktigt-filen, distributionsguiden för SP1 och annan information på Windows Vista Service Pack 1-resurssidan på MicrosoftTechNet webbplats.