Varför hittar jag inte den fil jag söker?

Här följer några förslag som du kan försöka med om du får problem att hitta en fil på datorn.

Visa alla

Kontrollera att du har stavat söktermen rätt.

Du kanske har stavat fel på eftersökt ord eller fras.

Kontrollera att söktermen visas i början av ett ord.

Med sökrutan hittas bara text som visas i början av ett ord. Om du t.ex. skriver cykel hittas cykel, min cykel och ny-cykel men tandemcykel hittas inte. När du söker i Windows anses ett nytt ord börja efter något av följande tecken:

Namn Tecken
Namn

Blanksteg

Tecken

Namn

Punkt

Tecken

.

Namn

Streck

Tecken

-

Namn

Understreck

Tecken

_

Namn

Ampersand

Tecken

&

Namn

Parenteser

Tecken

( ) [ ] { }

Namn

Snedstreck

Tecken

\ /

Du kan också använda jokertecknet * för att representera en bokstav eller ett ord när du söker. Du kan använda jokertecknet för att söka efter tecken var som helst i ett ord, eller efter ett ord i en mening. Här följer några exempel på hur du kan använda jokertecken i en sökning:

Exempel Resultat
Exempel

*

Resultat

Returernar alla filer på aktuell sökplats

Exempel

*.txt

Resultat

Returnerar alla filer med filnamnstillägget TXT

Exempel

*kel

Resultat

Returnerar alla filer som innehåller tecknen kel, t.ex. cykel, vinkel, enkel

Kontrollera att du söker på rätt plats.

Söktermen kanske är rätt men filerna du söker efter kanske finns på en annan plats. När en sökning har avslutats ger Windows dig chansen att expandera sökningen till flera platser genom att visa länkar i fillistan.

Bild på det utökade sökalternativet
Det expanderade sökalternativet

Om du snabbt vill bredda sökningen kan du klicka på en ny plats som kan innehålla de filer du söker efter.

Sök överallt.

Normalt sett inkluderar sökningarna bara indexerade filer. Med indexet effektiviseras sökningarna eftersom filnamn och viktiga filegenskaper för de flesta filer som lagras på datorn registreras. Om du vill söka efter filer som inte finns med i indexet, t.ex. filer utanför din personliga mapp eller systemfiler, kan du ändra sökplats.

  1. Öppna Sök genom att trycka på Windows-tangenten Bild av Windows-tangenten +F.

  2. Klicka på Avancerad sökning.

  3. Klicka i listan Plats och sedan på Överallt.

  4. Om du vill söka efter dolda filer och systemfiler markerar du kryssrutan Inkludera ej indexerade, dolda filer och systemfiler.

Förenkla söktermen.

Ju kortare sökterm du har desto troligare att du får användbara resultat. Om du söker efter "november fakturor" hittar du bara filer som innehåller båda de här orden men inga filer som bara innehåller "november" eller "fakturor".

Kontrollera att du har skrivit AND eller OR med versaler.

Om du använder specialtermer som AND eller OR i sökrutan (du kan t.ex. söka efter fakturor från november genom att skriva "november AND faktura") måste de här specialtermerna skrivas med versaler. I sökrutan söks annars efter orden "and" och "or" i filnamnen. Så här ser en sökning ut i sökrutan efter rapporter från november:

Bild på en sökning efter filer som innehåller nov och rapport
Exempel på en sökning efter filer som innehåller nov och rapport

Om du aktiverar sökning med naturligt språk behöver du inte skriva AND och OR med versaler. Mer information finns i Tips för hur du söker efter filer.

Kontrollera om filen tillhör en annan användare.

Av sekretessskäl är det bara dina egna filer som läggs till i index vilket gör att som standard är det bara dina egna filer som genomsöks. Om du upptäcker att filen tillhör en annan användare kan du ändra sökningen så att filer som tillhör en annan användare visas i dina sökresultat:

  1. Öppna mappen som innehåller de användarfiler du vill genomsöka. Vanligen är detta C:\Users\användarnamn där användarnamn är namnet på den användare vars filer du söker efter. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Utföra sökningen. Den här användarens filer visas nu i dina sökresultat.