Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer och operativsystemetWindows . Oavsett om du är nybörjare eller om du har använt en tidigare version av Windows kan dessa avsnitt hjälpa dig att förstå vilka uppgifter och verktyg som behövs för att du ska kunna använda datorn.