Windows Mail: Konfigurera ett konto från början till slut

Att konfigurera ett e‑postkonto är ungefär som att konfigurera en ny dator: du behöver bara göra det en gång. När du har konfigurerat dina e‑postkonton i Windows Mail, behöver du aldrig göra det igen—om du inte öppnar ett nytt e‑postkonto.

Med Windows Mail kan du skicka och ta emot meddelanden från flera e‑postkonton. Du kan konfigurera Windows Mail för att arbeta med olika typer av leverantörer, från de största och mest populära e‑posttjänsterna ända ner till de minsta Internetleverantörerna (ISP).

Det är enkelt att hantera flera e‑postkonton eftersom alla konton i Windows Mail är placerade i varsin mapp. Du kan kontrollera om det finns meddelanden från alla dina e‑postkonton på en gång genom att klicka på en enda knapp, men först måste du konfigurera alla e‑postkonton, ett i taget, i Windows Mail.

Bild på skärmbilden Internetkonton i Windows Mail
Du kan lägga till flera e‑postkonton i Windows Mail och skicka och ta emot e‑post till dem alla från en plats

Bli inte förvirrad

Innan du konfigurerar Windows Mail börjar du med att samla in följande information för varje e‑postkonto. Du behöver ange denna information under konfigurationsprocessen:

 • Din e‑postadress och lösenord.

 • Den typ av e‑postserver som e‑posttjänsten använder.

 • Adressen till de inkommande och utgående e‑postservrar som används av e‑postleverantören.

Nästan alla känner till sina e‑postadresser och lösenord men många blir förvirrade när de ombeds att ange information om e‑postservrar. Det är enklast om du samlar grundläggande information från e‑postleverantören innan du börjar lägga till konton i Windows Mail.

Typer av e‑postservrar

I Windows Mail kan du använda tre typer av e‑postservrar. Du behöver inte förstå allt om dessa servertyper. Du behöver bara ta reda på vilken av dem som används av e‑posttjänsten du använder för inkommande och utgående e‑post:

 • POP3-servrar (Post Office Protocol 3). De flesta e‑posttjänster och leverantörer använder den här typen av server, speciellt för privata e‑postkonton. De behåller inkommande e‑postmeddelanden på servern tills du hämtar e‑posten. Först då överförs de till din dator. Meddelanden tas vanligtvis bort från servern när du hämtar e‑post.

 • IMAP-servrar (Internet Message Access Protocol) Med dessa servrar kan du arbeta med e‑postmeddelanden utan att först hämta dem till din dator. Du kan granska, ta bort och organisera meddelanden direkt på e‑postservern. Kopior lagras på servern tills du tar bort dem. IMAP används vanligtvis för e‑postkonton på företag.

 • SMTP-servrar (Simple Mail Transfer Protocol). Denna server för utgående e-post hanterar sändningen av dina e‑postmeddelanden till Internet. SMTP-servern hanterar endast utgående e‑post och används tillsammans med en POP3- eller IMAP-server för inkommande e‑post.

Servrar för inkommande och utgående e‑post

När du känner till vilken typ av e‑postservrar som används av vart och ett av dina e‑postkonton måste du hitta adressen till servrarna för inkommande och utgående e‑post. Under konfigurationsprocessen i Windows Mail måste du ange adressen till var och en av e‑postservrarna. Det finns bara två typer av servrar för inkommande e-post att välja mellan: POP3 eller IMAP.

Bild på skärmbilden för konfiguration av e‑postservrar i Windows Mail
Innan du konfigurerar ett e‑postkonto i Windows Mail måste du känna till adressen till de inkommande och utgående e‑postservrar som används av e‑postleverantören

POP3 är den absolut mest vanliga typen av inkommande e‑postservrar för privata e‑postkonton. SMTP är den enda typ av utgående e‑postserver som fungerar med Windows Mail. Detta innebär att du oftast inte ens behöver kontrollera vilken typ av server för utgående e‑post leverantören använder. Praktiskt taget alla privata e‑postkonton—med undantag för webbaserad e‑post—använder en SMTP-server för utgående e‑post.

Adresser till e‑postservrar har normalt samma format. De flesta internetleverantörer (i det här exemplet kallas de "myisp") har serveradresser som denna:

 • Inkommande server: pop.myisp.com (eller imap.myisp.com om de använder IMAP-server)

 • Utgående server: smtp.myisp.com

Du kan i ovanstående exempel oftast ersätta myisp med namnet på internetleverantören. Om det här inte fungerar kan du kontakta internetleverantören. Frågor om adresser till e‑postservrar är den vanligaste typen av frågor som ställs till e‑postleverantörer så denna information finns oftast i supportavsnittet på deras hemsidor.

Nedan redovisas serveradresserna till några av de vanligaste e‑posttjänsterna:

 • Yahoo!: pop.mail.yahoo.com (inkommande) och smtp.mail.yahoo.com (utgående)

 • AOL: imap.aol.com (inkommande) och smtp.aol.com (utgående)

 • Gmail: pop.gmail.com (inkommande) och smtp.gmail.com (utgående)

Slutligen måste du känna till om servern för utgående e‑post kräver autentisering eftersom det finns en kryssruta för detta när du konfigurerar ett nytt e‑postkonto i Windows Mail. Om du inte kan få svaret från e‑postleverantören kan du försöka skicka ett testmeddelande med markerad kryssruta och ett annat med avmarkerad kryssruta och se vilket som fungerar.

Obs!

 • Vissa e‑posttjänster, t.ex. Yahoo! Mail, kräver en premiumprenumeration för åtkomst via POP3.

Webbbaserad e‑post och Windows Live Mail

Många vill veta om de kan skicka och ta emot Windows Live Hotmail i Windows Mail. Svaret är nej—Windows Mail stöder inte de HTTP-servrar som används av Hotmail och andra webbaserade e‑posttjänster.

Du kan emellertid konfigurera Hotmail och andra webbaserade e‑postkonton för att fungera med Windows Live Mail. Då kan du lagra och läsa Hotmail-meddelanden också när du inte är ansluten till Internet.

Windows Live Mail är uppgraderingen till Windows Mail, det e-postprogram som ingår i Windows Vista. Du kan hämta det från webbplatsen Windows Live Mail.

Om du har problem med att konfigurera e‑postkonton med Windows Mail, kan du prova att istället använda Windows Live Mail eftersom den automatiskt kan konfigurera många populära e‑posttjänster inklusiveWindows Live Hotmail, Yahoo!, AOL och Gmail.

Windows Live Mail fungerar också med e‑posttjänster från andra e‑postleverantörer och internetleverantörer även om du måste konfigurera dessa konton manuellt.

Stegvis

När du har samlat in den information du behöver för alla e‑postkonton kan du starta konfigureringen av Windows Mail. Så här lägger du till ett e-postkonto i Windows Mail:

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Klicka på menyn Verktyg och sedan på Konton.

 3. Klicka på Lägg till.

  Bild på skärmbilden Välj kontotyp i Windows Mail
  När du har klickat på Lägg till på skärmbilden Internetkonton kommer Windows Mail att fråga vilken typ av konto du vill lägga till
 4. Klicka på E‑postkonto och sedan på Nästa och följ därefter instruktionerna.

När du har angett all information för ett e‑postkonto repeterar du processen för alla de e‑postkonton du vill konfigurera.

Obs!

 • Under konfigurationen blir du ombedd att välja ett visningsnamn. Här kanske du vill ange ditt riktiga namn istället för e‑postadressen eftersom det är namnet som mottagarna kommer att se när du skickar dem ett e‑postmeddelande.

Läsa diskussionsgrupper

Med Windows Mail kan du göra mer än att skicka e‑post. Du kan också läsa diskussiongrupper i Windows Mail. Diskussionsgrupper är diskussionsforum på Internet där grupper av användare med gemensamma intressen kan mötas för att prata om allt från programvara till serietidningar till politik.

Till skillnad från e‑postmeddelanden, som endast visas för avsändaren och angivna mottagare, kan diskussionsgruppsmeddelanden läsas av alla som vill se den grupp de publiceras på. Diskussionsgrupper är internationella med deltagare från alla håll på Internet.

Innan du kan visa meddelanden i en diskussionsgrupp måste du ha ett program för läsning av diskussionsgrupper, till exempel Windows Mail. Mer information om hur du läser diskussionsgrupper med Windows Mail finns i Prenumerera på en diskussionsgrupp.