Fotogalleriet: vanliga frågor

Här följer svar på några vanliga frågor om Fotogalleriet.

Visa alla

Hur hittar jag alternativen för Fotogalleriet?

 1. Öppna Fotogalleriet i Windows genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Fotogalleriet i Windows.

 2. Klicka på AlternativArkiv-menyn.

Hur gör jag för att miniatyrer av bilder och videor inte ska bli större när jag hovrar muspekaren över dem?

Som standard visar Fotogalleriet en större version av en bild eller video när du hovrar muspekaren över en miniatyr.

Exempel på en förhandsgranskning av bild
Exempel på en förhandsgranskning av bild

Om du inte vill se förhandsgranskningen av bilden gör du följande:

 1. Öppna Fotogalleriet i Windows genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Fotogalleriet i Windows.

 2. Klicka på AlternativArkiv-menyn.

 3. Avmarkera kryssrutan Visa förhandsgranskning i knappbeskrivningar och klicka sedan på OK.

Om jag gör ändringar i en bild som jag inte är nöjd med, hur återställer jag bilden till ursprungsläget?

När du redigerar en bild i Fotogalleriet med fönstret Rätta till sparas en kopia av originalbilden automatiskt i Fotogalleriet. Om du vill återställa bilden till ursprungsläget klickar du på Ångra-menyn i fönstret Rätta till och klickar sedan på Återställ till original.

Bild på kommandot Återställ till original
Kommandot Återställ till original

Varför kan det vara bra att flytta mina originalbilder till Papperskorgen?

Om du vill frigöra utrymme på hårddisken kan du ställa in att dina originalbilder automatiskt tas bort efter en angiven tidsperiod. Det här är praktiskt om du inte tror att du kommer att behöva återställa till originalversionerna. Kom bara ihåg att om du tar bort originalbilder så kan du inte återställa bilderna till ursprungsläget med hjälp av kommandot Återställ till original.

Ange när originalbilder ska tas bort

 1. Öppna Fotogalleriet i Windows genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Fotogalleriet i Windows.

 2. Klicka på AlternativArkiv-menyn.

 3. Under Flytta originalbilderna till papperskorgen efter klickar du för att ange efter vilken tidsperiod originalbilderna bör tas bort.

När jag importerar bilder och videor från kameran, hur ändrar jag namnen och var de sparas?

Som standard sparas alla bilder och videor i mappen Bilder i en mapp med dagens datum och den tagg du kopplar till bilderna när de importeras. Alla bilder får ett speciellt namn som innehåller taggen. Om du vill ändra hur bilder och videor sparas på datorn gör du följande:

 1. Öppna Fotogalleriet i Windows genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Fotogalleriet i Windows.

 2. Klicka på AlternativArkiv-menyn.

 3. Klicka på fliken Importera och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Bläddra för att ändra mappen som bilder och videor kopieras till.

  • Klicka i listan Mappnamn för att namnge mappen på annat sätt, till exempel med datumintervallet när bilderna togs. Du kan lägga ihop flera objekt för att skapa ett mer beskrivande mappnamn.

  • Klicka i listan Filnamn för att ändra informationen som används för att skapa bildens filnamn.

 4. Klicka på OK när du är klar.

Finns det en gräns för hur långa fil- eller mappnamn jag kan välja när jag importerar bilder och videor?

Ja, det finns det. I de allra flesta fall berörs du inte av den här gränsen, men i enstaka fall visas ett felmeddelande om att filnamnet är för långt. Om det sker kan du korta ned filnamnet eller mappnamnet eller ändra platsen dit bilderna importeras. Mer information finns under Filnamn och filnamnstillägg: vanliga frågor.

Vad är taggar och varför ombes jag lägga till en tagg när jag importerar?

Taggar är små, beskrivande informationsbitar som du kan skapa och bifoga dina bilder och videor så att de blir lättare att hitta och organisera. Om du anger en tagg när du importerar dina bilder och videor läggs den automatiskt till i alla de filerna. Du kan alltid ändra taggen senare eller lägga till nya i Fotogalleriet.

Bild på dialogrutan där du ombeds att lägga till en tagg
Dialogruta där du ombes lägga till en tagg

Om du inte vill lägga till taggar till dina bilder och videor vid import kan du ange att du inte ska tillfrågas om detta med följande steg:

Ange att du inte ska ombes lägga till taggar när du importerar bilder och videor

 1. Öppna Fotogalleriet i Windows genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Fotogalleriet i Windows.

 2. Klicka på AlternativArkiv-menyn.

 3. Klicka på fliken Importera.

 4. Avmarkera kryssrutan Fråga efter en tagg vid importering och klicka sedan på OK.

Bör jag låta datorn ta bort bilder från kameran efter import?

Om du inte vill behålla bilderna på kameran efter import bör du låta datorn ta bort bilderna automatiskt. Det finns ingen risk för att bilderna ska försvinna oavsiktligt eftersom bilder och videor tas bort från kameran efter att filerna har importerats till datorn. Att ta bort bilder automatiskt efter import är bekvämt och sparar på kamerabatteriet.

Vad innebär att rotera bilder vid import?

Om kameran kan avgöra om du fotograferar vertikalt eller horisontellt (vanligtvis genom en sensor som anger hur kameran är placerad) kan kameran rotera JPEG-bilder automatiskt när de importeras. Om du använder det här alternativet behöver du inte manuellt rotera bilder som visas felvända på datorn och bildkvaliteten påverkas inte. Det här görs som standard men om du vill kan du stänga av funktionen.

Stänga av automatisk bildrotation

 1. Öppna Fotogalleriet i Windows genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Fotogalleriet i Windows.

 2. Klicka på AlternativArkiv-menyn.

 3. Klicka på fliken Importera.

 4. Avmarkera kryssrutan Rotera bilder vid importering och klicka sedan på OK.

Vilka bildfilsformat stöds av Fotogalleriet?

Följande filtyper visas i Fotogalleriet:

 • BMP

 • JPEG

 • JFIF

 • TIFF

 • PNG

 • WDP

 • ASF

 • AVI

 • MPEG

 • WMV

Det går bara att visa videor i Fotogalleriet om Windows Movie Maker är installerat.

Mer information om de här filtyperna finns i Om bildfilstyper.

Hur hämtar jag och använder uppdateringar i Fotogalleriet i Windows?

Ibland när du öppnar Fotogalleriet visas ett meddelande om att det finns nya uppdateringar att hämta. Ofta kan du med de här uppdateringarna visa och redigera flera typer av bilder och videor. Om du t.ex. importerar bilder med kamerans RAW-format, visas ett meddelande i Fotogalleriet när det finns ny programvara för att visa och redigera RAW-bilder.

Om du accepterar att uppdateringen installeras öppnas webbläsaren. Följ instruktionerna på webbsidan för att hämta och installera uppdateringen. När uppdateringen har installerats måste du starta om Fotogalleriet för att ändringarna ska träda i kraft.