Arbeta med Windows Mail i Windows Vista

I Windows Vista erbjuder Windows Mail de verktyg du behöver för att kunna ta emot och skicka e-post till vänner och kollegor, eller för att gå med i diskussionsgrupper där du kan utbyta idéer och information.

Om du vill veta mer om e-post i Windows 7, till exempel hur du skaffar Windows Live Mail, kan du gå till informationssidan om E-post på Windows webbplats.

I följande hjälpavsnitt finns mer information om hur du använder Windows Mail in Windows Vista:

Om du vill ha mer information om Windows Mail kan du söka efter "Windows Mail" i Hjälp och support.