Oavsett om du öppnar ett program, en fil eller en mapp så visas innehållet i en skärm eller ruta som kallas ett fönster (det är från det engelska ordet för fönster som operativsystemetWindows har fått sitt namn). Eftersom fönster förekommer överallt i Windows är det viktigt att känna till hur du flyttar, ändrar storlek på och stänger fönster.

Delarna i ett fönster

Även om alla fönster skiljer sig åt har de vissa saker gemensamt. Till att börja med visas alltid fönster på skrivbordet, d.v.s. den stora arbetsytan på bildskärmen. Dessutom består de flesta fönster av samma grundläggande delar:

Bild på diverse namngivna objekt i ett fönster i Anteckningar
Delarna i ett typiskt fönster
 • Namnlist. Visar namnet på dokumentet och programmet (eller mappnamnet om du arbetar i en mapp).

 • Knapparna Minimera, Maximera och Stäng. Dessa knappar döljer fönstret, förstorar det så att det täcker hela skärmen och stänger det (mer information om detta följer nedan).

 • Menyrad. Innehåller objekt som du kan klicka på för att göra val i ett program. Se Använda menyer, knappar, fält och rutor.

 • Rullningslist. Gör det möjligt att rulla innehållet i fönstret och visa information som för tillfället inte kan visas.

 • Kantlinjer och hörn. Du kan dra i dessa med muspekaren och ändra fönstrets storlek.

Andra fönster kan innehålla fler knappar, rutor och fält. Men de innehåller normalt även dessa grundläggande delar.

Flytta ett fönster

Om du vill flytta ett fönster pekar du med muspekaren på namnlisten Bild på muspekaren . Sedan drar du fönstret till önskad plats. (Dra innebär att du pekar på ett objekt, håller ned musknappen, flyttar objektet med pekaren och sedan släpper musknappen.)

Ändra storlek på ett fönster

 • Om du vill att ett fönster ska täcka hela skärmen klickar du på MaximeraBild på knappen Maximera eller dubbelklickar på fönstrets namnlist.
 • Om du vill återställa det maximerade fönstret till en tidigare storlek klickar du på ÅterställBild av återställningsknappen (visas i stället för Maximera). Eller också dubbelklickar du en gång till på fönstrets namnlist.
 • Om du vill ändra storlek på ett fönster (göra det större eller mindre) pekar du på ett av fönstrets hörn. När muspekaren ändrar form till en dubbelriktad pil (se bilden nedan) drar du i kantlinjen eller hörnet och ändrar fönstrets storlek.

  Bild på fönsterkantlinjer med storlekspekare
  Dra i hörnet eller kanten av ett fönster för att ändra fönstrets storlek

  Det går inte att ändra storlek på ett maximerat fönster. Du måste först återställa det till en tidigare storlek.

Obs!

 • Även om de flesta fönster kan maximeras och storleksändras, har vissa fönster en fast storlek, t.ex. dialogrutor.

Dölja ett fönster

När du döljer ett fönster kallas det för att du minimerar det. Minimera ett fönster om du tillfälligt vill dölja fönstret utan att stänga det.

Om du vill minimera ett fönster klickar du på MinimeraBild av knappen Minimera. Fönstret försvinner från skrivbordet och visas bara som en knapp i Aktivitetsfältet, det långa vågräta fältet längst ned på skärmen.
Bild på Kalkylatorns knapp i Aktivitetsfältet
Knapp i Aktivitetsfältet

Om du vill visa ett minimerat fönster på skrivbordet igen, klickar du på den aktuella knappen i Aktivitetsfältet. Fönstret visas precis så som det såg ut när du minimerade det. Mer information om Aktivitetsfältet finns i avsnittet Aktivitetsfältet (översikt).

Stänga ett fönster

När du stänger ett fönster tas det bort från skrivbordet och Aktivitetsfältet. Om du inte behöver använda ett program eller ett dokument under en tid kan du stänga det.

Om du vill stänga ett fönster klickar du på StängBild på knappen Stäng.

Obs!

 • Om du stänger ett dokument utan att spara de ändringar du har gjort, visas en fråga om du vill spara ändringarna.

Växla mellan fönster

Om du öppnar flera program eller dokument kommer du snart att fylla skrivbordet med fönster. Det är inte alltid så lätta att hålla reda på vilka fönster som är öppna, eftersom vissa fönster kan täckas helt eller delvis av andra fönster.

Använda Aktivitetsfältet. Med Aktivitetsfältet kan du hålla ordning på alla öppna fönster. Varje program har en egen knapp i Aktivitetsfältet. Om du vill växla till ett annat fönster klickar du på den aktuella knappen i Aktivitetsfältet. Fönstret visas framför de andra fönstren och blir därmed det aktiva fönstret, d.v.s. det fönster du för tillfället arbetar med.

Bild på Kalkylatorn framför Röj, med Kalkylatorns knapp nedtryckt i Aktivitetsfältet
När du klickar på Kalkylatorns knapp i Aktivitetsfältet visas programmet överst

Du kan enkelt identifiera ett fönster genom att peka på programmets knapp i Aktivitetsfältet. En liten bild, en så kallad miniatyr, visas med en miniatyrbild av fönstret. Den här miniatyren är särskilt användbar om du inte kan identifiera ett fönster enbart med hjälp av namnet.

Bild på en knapp i Aktivitetsfältet med förhandsgranskning
Peka på en knapp i Aktivitetsfältet om du vill se en miniatyr av fönstret

Om det blir för många knappar i Aktivitetsfältet grupperas knappar från samma program i en enda knapp, som i bilden nedan. Klicka på knappen om du vill se en meny över objekten i gruppen, och välj sedan ett objekt om du vill göra det till det aktiva fönstret. Mer information om Aktivitetsfältet finns i avsnittet Aktivitetsfältet (översikt).

Bild på tre filer som har grupperats i en knapp i Aktivitetsfältet
Tre Paint-fönster grupperade i en knapp i Aktivitetsfältet

Använda ALT+TABB. Du kan också växla till det senast öppnade programmet genom att trycka på ALT+TABB, eller bläddra mellan alla öppna fönster och skrivbordet genom att hålla ned ALT medan du trycker på TABB upprepade gånger. Släpp ALT-tangenten om du vill visa det markerade fönstret.

Bild av förhandsgranskningar som visas när du trycker på ALT+TAB
Växla fönster med hjälp av ALT+TABB

Använda Windows Flip 3D. Windows Flip 3D ordnar fönstren i en tredimensionell lista som är enkel att bläddra igenom. Använda Flip 3D:

 1. Tryck ned Windows-tangenten Bild av Windows-tangenten och TABB för att öppna Flip 3D.
 2. Tryck på TABB upprepade gånger eller rotera mushjulet samtidigt som du håller ned Windows-tangenten, för att bläddra igenom de öppna fönstren. Du kan också trycka ned högerpilen eller nedpilen för att bläddra ett fönster framåt, och vänsterpilen eller uppilen för att bläddra ett fönster bakåt.

 3. Släpp Windows-tangenten om du vill visa fönstret som visas främst i stapeln. Du kan också klicka i ett valfritt fönster i stapeln för att visa det aktuella fönstret.

Bild av fönster i Flip 3D-vy
Växla fönster med hjälp av Flip 3D

Obs!

 • Flip 3D och miniatyrer i Aktivitetsfältet visas bara om datorn kör Windows Aero, det nya visuella intrycket i Windows Vista. Aero är inte tillgänglig i Windows Vista Starter och Windows Vista Home Basic. Mer information finns i Hur skaffar jag WindowsAero?

Tips!

 • Du kan även öppna Flip 3D genom att klicka på knappen Växla mellan fönsterBild på knappen Växla mellan fönster i Aktivitetsfältet. Klicka sedan på ett fönster i stapeln som du vill visa, eller klicka bredvid stapeln om du vill stänga Flip 3D utan att växla fönster.

Ordna fönster automatiskt

Nu när du känner till hur du flyttar och ändrar storlek på fönster kan du ordna dem hur du vill på skrivbordet. Du kan ange att Windows ska ordna fönstren automatiskt på ett av tre sätt: Överlappande, lodrätt staplade eller sida vid sida.

Bild av överlappande fönster, fönster i vertikal stapel och fönster ordnade sida vid sida
Ordna fönster överlappande (till vänster), lodrätt staplade (i mitten) eller sida vid sida (till höger)

Du väljer ett av dessa alternativ genom att högerklicka på ett tomt område i Aktivitetsfältet och sedan klicka på Överlappande, Visa fönster staplade eller Visa fönster sida vid sida.

Dialogrutor

En dialogruta är en speciell typ av fönster där du kan svara på en fråga, välja ett alternativ för att utföra en åtgärd, eller ta del av viktig information. Ofta visas dialogrutor när Windows eller ett program behöver ett svar från dig för att kunna fortsätta.

Bild på en dialogruta
Dialogruta

Till skillnad från vanliga fönster går de flesta dialogrutor inte att maximera, minimera och storleksändra. Däremot kan du flytta dem.