Ändra tangentbordets repetitionshastighet

Du kan ändra tangentbordets repetitionshastighet, både fördröjning (hur lång tid det ska gå innan tecken upprepas när du håller ned en tangent) och repetitionshastigheten (hur snabbt tecken ska upprepas när du håller ned en tangent).

Visa alla

Så här ändrar du repetitionshastigheten med musen:

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald klickar du på Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen.

  3. Klicka på Tangentbord så att dialogrutan Egenskaper för Tangentbord öppnas. Gå till rutan Tangentrepetition på fliken Hastighet. Välj ett värde för Fördröjning och Repetitionshastighet genom att föra reglagen åt höger eller vänster.

  4. Klicka på OK och sedan på Stäng för att stänga Kontrollpanelen.

Så här ändrar du repetitionshastigheten med tangentbordet:

  1. Tryck på Ctrl+Esc (eller Windows-tangenten) så att Start-menyn visas. Öppna sedan Kontrollpanelen genom att trycka på K.

  2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald väljer du Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen genom att trycka på Tabb-tangenten och sedan på Retur. Navigera till Tangentbord med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på Retur.

  3. Du hittar rutan Tangentrepetition på fliken Hastighet i dialogrutan Egenskaper för Tangentbord. Gå till reglaget Fördröjning genom att trycka på Alt+F. För reglaget till önskad hastighet med Höger- och Vänsterpilen. Gå till reglaget Repetitionshastighet genom att trycka på Alt+H. För reglaget till önskad hastighet med Höger- och Vänsterpilen. Tryck sedan på Retur.

  4. Stäng Kontrollpanelen genom att trycka på Alt+A, Ä, Ä och sedan på Retur.