Ändra datorljud

Du kan ange att datorn ska spela upp ett unikt ljud vid olika systemhändelser, till exempel när du loggar in eller stänger ett program. Nedan anges hur du väljer ett ljud för en systemhändelse.

Visa alla

Så här ändrar du datorljud med musen:

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald klickar du på Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen.

  3. Klicka på Ljud och ljudenheter så att dialogrutan Egenskaper för Ljud och ljudenheter öppnas. Klicka på fliken Ljud. Gå ned till listan Programhändelser. Klicka på en systemhändelse. På Ljud-menyn väljer du sedan ett ljud som du vill ska spelas upp för den valda åtgärden.

  4. Klicka på OK och sedan på Stäng på Kontrollpanelen.

Så här ändrar du datorljud med tangentbordet:

  1. Tryck på Ctrl+Esc (eller Windows-tangenten) så att Start-menyn visas. Öppna sedan Kontrollpanelen genom att trycka på K.

  2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald väljer du Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen genom att trycka på Tabb-tangenten och sedan på Retur. Navigera till Ljud och ljudenheter med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på Retur.

  3. I dialogrutan Egenskaper för Ljud och ljudenheter går du till fliken Ljud genom att trycka på Ctrl+Tabb. Tryck på Alt+P så att du kommer till listan Programhändelser. Välj en systemhändelse med Uppilen och Nedpilen. Välj Ljud-menyn genom att trycka på Alt+L och välj ett ljud för den valda åtgärden med Uppilen och Nedpilen. Tryck sedan på Retur.

  4. Stäng Kontrollpanelen genom att trycka på Alt+A, Ä, Ä och sedan på Retur.