Ändra musinställningarna

Musen har en primär och en sekundär knapp. Med den primära musknappen (vanligtvis den vänstra knappen) kan du välja och klicka på objekt, placera markören i ett dokument och dra objekt. Med den sekundära musknappen (vanligtvis den högra knappen) kan du visa en meny med olika alternativ som ändras beroende på var du klickar. Om du är vänsterhänt kan du växla knapparna och använda den högra musknappen som primär knapp. Så här går det till:

Visa alla

Så här ändrar du inställningarna med musen:

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald klickar du på Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen.

  3. Klicka på Mus så att dialogrutan Egenskaper för Mus öppnas. Klicka på fliken Knappar så att rutan Knappkonfigurering visas. Markera kryssrutan Växla primära och sekundära knappar. Klicka på OK.

  4. Klicka på OK och sedan på Stäng på Kontrollpanelen.

Så här ändrar du inställningarna med tangentbordet:

  1. Tryck på Ctrl+Esc (eller Windows-tangenten) så att Start-menyn visas. Öppna sedan Kontrollpanelen genom att trycka på K.

  2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald väljer du Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen genom att trycka på Tabb-tangenten och sedan på Retur. Navigera till Mus med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på Retur.

  3. Du hittar rutan Knappkonfigurering på fliken Knappar i dialogrutan Egenskaper för Mus. Markera kryssrutan Växla primära och sekundära knappar genom att trycka på X. Tryck sedan på Retur.

  4. Stäng Kontrollpanelen genom att trycka på Alt+A, Ä, Ä och sedan på Retur.