Välja en ljudenhet för uppspelning av text till tal

Du kan välja vilken ljudenhet som ska användas för uppspelning av text till tal (skriven text till talade ord). Det går bara att använda funktionen om det finns minst en ljudenhet installerad. Nedan anges hur du väljer en ljudenhet för uppspelning av text till tal.

Visa alla

Så här väljer du en ljudenhet för uppspelning av text till tal med musen:

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald klickar du på Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen.

 3. Klicka på Tal så att dialogrutan Talegenskaper öppnas och klicka sedan på Ljudutsignal.

 4. Markera Använd den förvalda enheten för ljuduppspelning under Text till tal-utdata i dialogrutan Inställningar för Text till tal-utdata. Eller markera Använd följande enhet för ljuduppspelning och klicka på en enhet på menyn.

 5. Klicka på Volym så att dialogrutan Volymkontroll öppnas och ändra inställningarna med skjutreglagen.

 6. Klicka på OK om du vill spara ändringarna och klicka sedan på Stäng på Kontrollpanelen.

Så här väljer du en ljudenhet för uppspelning av text till tal med tangentbordet:

 1. Tryck på Ctrl+Esc (eller Windows-tangenten) så att Start-menyn visas. Öppna sedan Kontrollpanelen genom att trycka på K.

 2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald väljer du Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen genom att trycka på Tabb-tangenten och sedan på Retur. Navigera till Tal med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på Retur.

 3. I dialogrutan Talegenskaper går du till fliken Ljudutsignal genom att trycka på Alt+L.

 4. Gå till Använd den förvalda enheten för ljuduppspelning under Text till tal-utdata i dialogrutan Inställningar för Text till tal-utdata genom att trycka på L. Du kan även markera Använd följande enhet för ljuduppspelning genom att trycka på U och sedan på Tabb för att gå till enhetslistan. Välj en enhet på menyn med hjälp av piltangenterna.

 5. Välj dialogrutan Volymkontroll genom att trycka på Alt+V. Välj önskade inställningar genom att trycka på Tabb och piltangenterna. Stäng dialogrutan Volymkontroll genom att trycka på Alt+V+A.

 6. Stäng dialogrutan Inställningar för Text till tal-utdata genom att välja OK med Tabb och sedan trycka på Retur. Stäng dialogrutan Talegenskaper genom att välja OK med Tabb och sedan trycka på Retur.

 7. Stäng Kontrollpanelen genom att trycka på Alt+A, Ä, Ä och sedan på Retur.