Kortkommandon

Kortkommandon är kombinationer av två eller fler tangenter. När du trycker ned dessa tangenter utförs åtgärder som du normalt använder en mus eller ett annat pekdon för att utföra. Med kortkommandon kan du enkelt interagera med datorn, och du sparar dessutom tid och kraft när du arbetar i Windows och andra program.

Visa alla

Hjälpmedel – kortkommandon

I tabellen nedan visas kortkommandon som gör det lättare att använda datorn.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Höger Skift i åtta sekunder

Om du vill

Aktivera och inaktivera Filtertangenter

Tryck på den här tangenten

Vänster Alt+Vänster Skift+PrtScn

Om du vill

Aktivera och inaktivera Högkontrast

Tryck på den här tangenten

Vänster Alt+Vänster Skift+Num Lock

Om du vill

Aktivera eller inaktivera Mustangenter

Tryck på den här tangenten

Skift fem gånger

Om du vill

Aktivera och inaktivera tröga tangenter

Tryck på den här tangenten

Num Lock i fem sekunder

Om du vill

Aktivera och inaktivera Låstangenter

Tryck på den här tangenten

Windows-tangenten+U

Om du vill

Öppna Hjälpmedelshanteraren

Vanliga kortkommandon

I tabellen nedan visas vanliga kortkommandon.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

F1

Om du vill

Visa hjälp i en dialogruta

Tryck på den här tangenten

Ctrl+C

Om du vill

Kopiera

Tryck på den här tangenten

Ctrl+X

Om du vill

Klipp ut

Tryck på den här tangenten

Ctrl+V

Om du vill

Klistra in

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Z

Om du vill

Ångra

Tryck på den här tangenten

Delete

Om du vill

Ta bort

Tryck på den här tangenten

Skift+Delete

Om du vill

Ta bort det markerade objektet permanent utan att flytta det till Papperskorgen

Tryck på den här tangenten

F2

Om du vill

Byta namn på det markerade objektet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Högerpil

Om du vill

Flytta markören till början av nästa ord

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Vänsterpil

Om du vill

Flytta markören till början av föregående ord

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Nedpil

Om du vill

Flytta markören till början av nästa stycke

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Uppil

Om du vill

Flytta markören till början av föregående stycke

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift med en piltangent

Om du vill

Markera ett textblock

Tryck på den här tangenten

Skift med en piltangent

Om du vill

Markera fler än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument

Tryck på den här tangenten

Ctrl+A

Om du vill

Markera allt

Tryck på den här tangenten

F3

Om du vill

Söka efter en fil eller mapp

Tryck på den här tangenten

Alt+Retur

Om du vill

Visa egenskaperna för det markerade objektet

Tryck på den här tangenten

Alt+F4

Om du vill

Stänga det aktiva objektet eller avsluta det aktiva programmet

Tryck på den här tangenten

Alt+Blanksteg

Om du vill

Öppna snabbmenyn för det aktiva fönstret

Tryck på den här tangenten

Ctrl+F4

Om du vill

Stänga det aktiva dokumentet (i program där du kan ha flera dokument öppna samtidigt)

Tryck på den här tangenten

Alt+Tabb

Om du vill

Växla mellan öppna objekt

Tryck på den här tangenten

Alt+Esc

Om du vill

Växla mellan objekt i den ordning de har öppnats

Tryck på den här tangenten

F6

Om du vill

Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet

Tryck på den här tangenten

F4

Om du vill

Visa objekten i den aktiva listan i en dialogruta

Tryck på den här tangenten

Menytangenten

Om du vill

Visa snabbmenyn för det markerade objektet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Esc

Om du vill

Visa Start-menyn

Tryck på den här tangenten

Alt+understruken bokstav

Om du vill

Utföra motsvarande kommando eller välja motsvarande alternativ i en dialogruta

Tryck på den här tangenten

Alt+understruken bokstav i ett menynamn

Om du vill

Visa motsvarande meny

Tryck på den här tangenten

F10

Om du vill

Aktivera menyraden i det aktiva programmet

Tryck på den här tangenten

Högerpil

Om du vill

Öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny

Tryck på den här tangenten

Vänsterpil

Om du vill

Öppna nästa meny till vänster eller stänga en undermeny

Tryck på den här tangenten

F5 (eller Ctrl+R)

Om du vill

Uppdatera det aktiva fönstret

Tryck på den här tangenten

Backsteg

Om du vill

Visa mappen en nivå upp i Utforskaren

Tryck på den här tangenten

Esc

Om du vill

Avbryta den aktuella uppgiften

Tryck på den här tangenten

Skift när du sätter i en CD-skiva

Om du vill

Förhindra att CD-skivan spelas upp automatiskt

Kortkommandon för dialogrutor

I tabellen nedan visas kortkommandon som kan användas i dialogrutor.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Ctrl+Tabb

Om du vill

Flytta framåt i flikarna

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+Tabb

Om du vill

Flytta bakåt i flikarna

Tryck på den här tangenten

Tabb

Om du vill

Flytta framåt i alternativen

Tryck på den här tangenten

Skift+Tabb

Om du vill

Flytta bakåt i alternativen

Tryck på den här tangenten

End

Om du vill

Visa den nedersta delen av det aktiva fönstret

Tryck på den här tangenten

Alt+understruken bokstav

Om du vill

Utföra kommandot (eller markera alternativet) som är kopplat till den understrukna bokstaven

Tryck på den här tangenten

Retur

Om du vill

Utföra det markerade kommandot (som när du klickar med musen)

Tryck på den här tangenten

Blanksteg

Om du vill

Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta

Tryck på den här tangenten

Piltangenter

Om du vill

Markera en knapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar

Tryck på den här tangenten

F1

Om du vill

Visa hjälp

Tryck på den här tangenten

F4

Om du vill

Visa objekten i den aktiva listan

Tryck på den här tangenten

Backsteg

Om du vill

Öppna en mapp en nivå upp när en mapp har valts i dialogrutan Spara som eller Öppna

Kortkommandon för Windows-tangenten

I tabellen nedan visas kortkommandon för Windows-tangenten.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Windows-tangenten

Om du vill

Öppna eller stänga Start-menyn

Tryck på den här tangenten

Windows-tangenten+B

Om du vill

Placerar fokus på ett meddelande

Tryck på den här tangenten

Windows-tangenten+Ctrl+F

Om du vill

Söka efter datorer

Tryck på den här tangenten

Windows-tangenten+Pause Break

Om du vill

Visa dialogrutan Systemegenskaper

Tryck på den här tangenten

Windows-tangenten+D

Om du vill

Visa skrivbordet

Tryck på den här tangenten

Windows-tangenten+M

Om du vill

Minimera alla fönster

Tryck på den här tangenten

Windows-tangenten+Skift+M

Om du vill

Återställa minimerade fönster

Tryck på den här tangenten

Windows-tangenten+E

Om du vill

Öppna Dator

Tryck på den här tangenten

Windows-tangenten+F

Om du vill

Söka efter en fil eller mapp

Tryck på den här tangenten

Windows-tangenten+L

Om du vill

Låsa datorn eller växla användare

Tryck på den här tangenten

Windows-tangenten+R

Om du vill

Öppna dialogrutan Kör