Öppna och anpassa Skärmtangentbordet

Skärmtangentbordet är ett virtuellt tangentbord som visas på skärmen. Med det här tangentbordet kan du skriva data med ett pekdon eller en styrspak. Du kan anpassa Skärmtangentbordet genom att ändra teckensnitt, lägga till ett klickningsljud eller ändra skrivläge.

Visa alla

Så här öppnar du Skärmtangentbordet med musen:

 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör, peka på Hjälpmedel och klicka på Skärmtangentbordet så att Skärmtangentbordet öppnas.

 2. Du återgår till ditt dokument genom att placera markören där du vill börja.

 3. Klicka på Stäng för att stänga Skärmtangentbordet.

Så här öppnar du Skärmtangentbordet med tangentbordet:

 1. Tryck på Ctrl+Esc (eller Windows-tangenten) så att Start-menyn visas. Navigera till Alla program med piltangenterna och sedan till Tillbehör med Nedpilen och tryck på Retur. Tryck på Retur igen för att navigera till Hjälpmedel. Navigera till Skärmtangentbordet med Nedpilen och tryck sedan på Retur.

 2. När du vill återgå till ditt dokument väljer du dokumentet med Alt+Tabb.

 3. Stäng Skärmtangentbordet genom att trycka på Alt+A+A.

Så här anpassar du Skärmtangentbordet med musen:

 1. Öppna Skärmtangentbordet och ändra inställningarna:

  • Så här ändrar du teckensnitt: Välj Inställningar-menyn och klicka sedan på Tecken. I dialogrutan Tecken kan du välja ett teckensnitt, en stil och en storlek på menyn. Klicka på OK när du är klar.

  • Så här lägger du till ett klickningsljud: Välj Inställningar-menyn och klicka sedan på Använd klickningsljud.

  • Så här ändrar du skrivläge: Välj Inställningar-menyn och klicka sedan på Skrivläge och välj något av följande skrivlägen:

   • I klickningslägetskriver du data med musen genom att peka och klicka på tangentbordstecken. Om du vill använda det här alternativet markerar du Markera genom att klicka.

   • I hovringslägetanvänder du en mus eller styrspak för att peka på en tangent under en fördefinierad tid. Sedan skrivs det valda tecknet automatiskt. Om du vill använda det här alternativet markerar du Markera genom hovring och anger en tid för Minsta tid för hovring på den nedrullningsbara menyn. Klicka på OK.

   • I sökningslägetsker en kontinuerlig sökning på tangentbordet och delar av tangentbordet markeras där du kan skriva tangentbordstecken med en snabbtangent eller med en switch-enhet. Om du vill använda det här alternativet markerar du Markera med styrspak eller tangentbordstangent och anger en tid på Sökintervall-menyn. Klicka på Avancerat så att dialogrutan Sökalternativ öppnas. Markera kryssrutan Seriell-, parallell- eller spelport eller Tangentbordstangent.

 2. Du återgår till ditt dokument genom att placera markören där du vill börja.

 3. Klicka på Stäng för att stänga Skärmtangentbordet.

Så här anpassar du Skärmtangentbordet med tangentbordet:

 1. Öppna Skärmtangentbordet och ändra inställningarna:

  • Så här ändrar du teckensnitt: Visa Inställningar-menyn genom att trycka på Alt+I. Välj Tecken genom att trycka på T. I dialogrutan Tecken markerar du rutan Teckensnitt med Alt+T, rutan Stil med Alt+I och rutan Storlek med Alt+S. Välj önskade menyalternativ med Uppilen och Nedpilen. Tryck på Retur.

  • Så här lägger du till ett klickningsljud: Visa Inställningar-menyn genom att trycka på Alt+I. Markera Använd klickningsljud genom att trycka på A.

  • Så här ändrar du skrivläge: Visa Inställningar-menyn genom att trycka på Alt+I. Välj Skrivläge genom att trycka på K. Välj sedan något av följande skrivlägen:

   • I klickningslägetkan du skriva data med musen genom att peka och klicka på tangentbordstecken. Om du vill använda det här alternativet markerar du Markera genom att klicka genom att trycka på Alt+K. Tryck på Retur.

   • I hovringslägetanvänder du en mus eller styrspak för att peka på en tangent under en fördefinierad tid. Sedan skrivs det valda tecknet automatiskt. Om du vill använda det här alternativet markerar du Markera genom hovring genom att trycka på E. Tryck på Tabb om du vill ändra tiden på Minsta tid för hovring-menyn. Välj en tid med Uppilen och Nedpilen. Tryck på Retur.

   • I sökningslägetsker en kontinuerlig sökning på tangentbordet och delar av tangentbordet markeras där du kan skriva tangentbordstecken med en snabbtangent eller med en switch-enhet. Om du vill använda det här alternativet markerar du Markera med styrspak eller tangentbordstangent genom att trycka på M. Tryck på Tabb om du vill ändra tiden på Sökintervall-menyn. Välj en tid med Uppilen och Nedpilen. Välj Avancerat genom att trycka på Alt+C. I dialogrutan Sökalternativ trycker du på S om du vill markera kryssrutan Seriell-, parallell- eller spelport eller på T om du vill markera kryssrutan Tangentbordstangent. Tryck på Retur två gånger.

 2. När du vill återgå till ditt dokument väljer du dokumentet med Alt+Tabb.

 3. Stäng Skärmtangentbordet genom att trycka på Alt+A+A.