Konfigurera energisparfunktioner i Windows XP

Med energisparfunktionerna kan du förlänga batteritiden på en bärbar dator och minska elförbrukningen på en stationär dator. Så här konfigurerar du funktionerna:

 1. Logga in som administratör på datorn.

 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 3. Klicka på Prestanda och underhåll.

 4. Klicka på Energialternativ.

 5. Klicka på den nedrullningsbara listan Energischema på fliken Energischema i dialogrutan Egenskaper för Energialternativ och välj det energischema som stämmer överens med hur du använder datorn.

 6. Om alternativen Försätt i vänteläge och Försätt i viloläge är tillgängliga kan du ändra inställningarna, om du inte är nöjd med standardinställningarna.

  Datorn drar mindre ström i vänteläget eftersom de komponenter som drar mest ström stängs av. Det tar bara ett par sekunder att starta datorn från vänteläget. I viloläget sparas dina program och datorn stängs av helt. I viloläget förbrukas ingen ström, men det tar ett par sekunder längre att starta datorn igen efter viloläget.

  Du sparar mer ström om du anger kortare tid innan datorn försätts i vänte- eller viloläge, men det kan vara opraktiskt att vänta på att datorn ska startas igen.

 7. På fliken Avancerat kan du ändra standardbeteendet för datorns strömbrytare. Du kan öka batteritiden markant på en bärbar dator genom att välja Försätt datorn i vänteläge för alternativet När jag stänger locket på den bärbara datorn.

 8. Markera kryssrutan Aktivera stöd för viloläge på fliken Viloläge, om den inte redan är markerad.

 9. Klicka på OK.

Energisparfunktioner som Försätt i vänteläge och Försätt i viloläge är kompromisser mellan strömförbrukning och bekvämlighet. Om du tycker att det är irriterande när datorn försätts i vänte- eller viloläge kan du förlänga tiden för dessa funktioner eller stänga av dem helt.