Underhållsåtgärder som ger bättre prestanda

Datorer går i regel långsammare när de har använts ett tag. Det beror på att filer hamnar i oordning och resurser börjar tas upp av program som inte används. I Microsoft Windows XP finns verktyg som hjälper dig att rensa datorn och återställa dess prestanda.

Säkerhetskopiera datorn innan du börjar.

Ta bort program som inte används

Ta först bort program som du inte använder längre. Program tar upp utrymme på datorn och vissa program körs i bakgrunden utan att du vet om det. Datorn får bättre prestanda när du tar bort program som du inte använder.

Installera och kör antispionprogram

De flesta program kan tas bort med funktionen Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen, men spionprogram är svårare att ta bort. Med Windows Defender (kan hämtas gratis från Microsoft) eller något annat antispionprogram kan du identifiera och ta bort dessa program. Du bör alltid ha ett antispionprogram installerat eftersom spionprogram kan installeras på datorn utan att du märker det. När du har installerat spionprogrammet kör du det för att identifiera och ta bort alla oönskade program.

Frigör utrymme

Att ta bort program som inte används är ett suveränt sätt att frigöra utrymme och därmed öka datorns hastighet. Ett annat sätt att frigöra utrymme är att använda verktyget Diskrensning.

Så här kör du verktyget Diskrensning

 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

 2. Högerklicka på Lokal disk och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Allmänt och sedan på knappen Diskrensning. Disken undersöks. Det kan ta ett par minuter.

 4. Dialogrutan Diskrensning visas. Markera alla kryssrutor i listan Filer att ta bort och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på Ja när du ombes bekräfta. Filerna tas bort så att du får mer utrymme på hårddisken. Det tar en stund.

  Om du har fler än en hårddisk upprepar du de här stegen för varje hårddisk i Den här datorn.

Defragmentera hårddisken

När en fil är fragmenterad tar det längre tid för datorn att läsa den eftersom den måste hoppa till olika delar av hårddisken. När du defragmenterar hårddisken organiseras filerna och datorn får bättre prestanda. Det kan verka komplicerat men det är enkelt att defragmentera hårddisken.

Så här defragmenterar du hårddisken

 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

 2. Högerklicka på Lokal disk och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Verktyg och klicka sedan på Defragmentera nu.

 4. Dialogrutan Diskdefragmenteraren visas. Klicka på hårddisken och sedan på Defragmentera.

 5. Defragmenteringen tar minst flera minuter, men kan också ta flera timmar. Klicka på Stäng när defragmenteringen är klar.

  Om du har fler än en hårddisk upprepar du de här stegen för varje hårddisk (börja på steg 4).

Koppla från nätverksanslutningar som inte används

När Windows XP startas görs automatiskt ett försök att ansluta till nätverksenheten. Det kan ibland orsaka problem. Om fjärrdatorn inte svarar direkt väntar Windows XP, vilket förlänger starttiden. Vissa program försöker dessutom ansluta till nätverksenheten när du söker efter filer och mappar. Du kan minska problemet genom att koppla från alla enheter som inte används.

Så här kopplar du från nätverksenheter som inte används

 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

 2. Klicka på Koppla från nätverksenhetVerktyg-menyn.

 3. Markera de nätverksenheter som du inte behöver längre och klicka sedan på OK.