Arbeta med genvägar

Genvägar är länkar till program, dokument, filer eller webbplatser som du kan lägga till på skrivbordet eller Start-menyn. Om du skapar genvägar slipper du söka i mappar eller på Internet varje gång du vill öppna en viss fil eller webbplats.

Så här lägger du till en genväg på skrivbordet

Om du använder vissa filer ofta kan det vara praktiskt att lägga till genvägar till dem på skrivbordet.

 1. Leta reda på den fil som du vill skapa en genväg till.

 2. Högerklicka på filen, klicka på Skicka till och sedan på Skrivbord (skapa genväg).

  Filen ligger kvar på samma plats, men nu har du skapat en genväg till filen på skrivbordet. Observera att ikonen på skrivbordet har en pil längst ned till vänster. Pilen anger att det är en genväg och inte den faktiska filen.

Så här lägger du till en genväg på Start-menyn

Du kan också lägga till genvägar på Start-menyn. Genvägarna till dina favoritfiler visas tillsammans med programmen.

 1. Leta reda på den fil som du vill skapa en genväg till.

 2. Dra filen till knappen Start och håll kvar den i ungefär en sekund.

 3. När Start-menyn öppnas drar du filen till den plats där du vill lägga till den.

 4. När du släpper filen visas en genvägsikon.

Så här lägger du till en genväg till en webbplats

Förutom att länka till filer på datorn kan du också skapa genvägar till webbplatser. När du dubbelklickar på sådan genväg öppnas webbplatsen i webbläsaren.

 1. Öppna webbplatsen i Microsoft Internet Explorer.

 2. Dra Internet Explorer-ikonen i fältet Adress (bredvid URL:en) till skrivbordet eller Start-menyn.

Byta ikoner i genvägar

Genvägarna har en bild som kallas för en ikon. Dessa hjälper dig att snabbt hitta programmet eller filen. När du byter Windows-tema kanske det nya temat innehåller en uppsättning ikoner som följer temat. Ett djungeltema kan till exempel ändra ikonen för Den här datorn till en giraff. Om du vill kan du byta en eller flera ikoner till något som passar dig bättre.

Hur du byter en ikon beror på ikontypen. Du kan:

 • Byta en systemikon.

 • Byta valfri ikon på datorn.

Visa alla

Så här ändrar du systemikoner

 1. Högerklicka på skrivbordet och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Skrivbord i dialogrutan Egenskaper för Bildskärm och sedan på Anpassa skrivbordet.

 3. På fliken Allmänt klickar du på den ikon som du vill ändra och sedan på Byt ikon.

 4. Klicka på Bläddra och välj mappen som du har sparat dina ikoner i.

 5. Klicka på Visa-menyn och sedan på Miniatyrer.

 6. Klicka på ikonen som du vill använda och sedan på Öppna.

 7. Klicka på OK.

 8. När du har ändrat alla ikoner klickar du två gånger på OK.

Så här byter du andra ikoner än systemikoner

 1. Leta reda på ikoner som du vill använda.

 2. Hämta ikonerna och spara dem på datorn.

 3. Högerklicka på den genväg vars ikon du vill ändra och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Klicka på Byt ikon på fliken Genväg i dialogrutan Egenskaper för Internet Explorer.

 5. Klicka på Bläddra och välj mappen som du har sparat dina ikoner i.

 6. Klicka på Visa-menyn och sedan på Miniatyrer.

 7. Klicka på ikonen som du vill använda och sedan på Öppna.

 8. Klicka på OK.

 9. Klicka på OK igen i dialogrutan Egenskaper för Internet Explorer.