Använda tröga tangenter

Tröga tangenter passar för dig som har svårt för att hålla ned två eller fler tangenter samtidigt. Med den här funktionen kan du trycka ned en tangent åt gången om ett kortkommando består av en tangentkombination, till exempel Ctrl+P. Du behöver inte trycka ned båda tangenterna samtidigt.

Visa alla

Så här aktiverar du tröga tangenter med musen:

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald klickar du på Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen.

 3. Klicka på Hjälpmedel så att dialogrutan Hjälpmedel öppnas. Klicka på fliken Tangentbord och markera sedan kryssrutan Använd Tröga tangenter.

 4. Klicka på Inställningar så att dialogrutan Inställningar för Tröga tangenter öppnas. Välj önskade alternativ genom att markera eller avmarkera kryssrutorna. Klicka på OK och på Ok igen. Klicka sedan på Stäng på Kontrollpanelen.

Så här aktiverar du tröga tangenter med tangentbordet:

 1. Tryck på Ctrl+Esc (eller Windows-tangenten) så att Start-menyn visas. Öppna sedan Kontrollpanelen genom att trycka på K.

 2. Se till att Klassisk vy är vald så att alla ikoner på Kontrollpanelen visas. Om den inte är vald väljer du Växla till klassisk vy i den vänstra rutan på Kontrollpanelen genom att trycka på Tabb-tangenten och sedan på Retur. Navigera till Hjälpmedel med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på Retur.

 3. Markera Använd Tröga tangenter på fliken Tangentbord i dialogrutan Hjälpmedel genom att trycka på T.

 4. Välj Inställningar genom att trycka på I. Dialogrutan Inställningar för Tröga tangenter öppnas. I dialogrutan har du följande alternativ:

  • Tryck på K om du vill markera kryssrutan Aktivera kortkommandot. Därmed kan du aktivera eller inaktivera tröga tangenter genom att trycka fem gånger på Skift.

  • Tryck på T om du vill markera kryssrutan Tryck två gånger på låstangenten för att låsa. Med det här alternativet kan du låsa en låstangent, till exempel Ctrl, Alt, Skift eller Windows-tangenten genom att trycka på den två gånger i följd.

  • Tryck på Ä om du vill markera kryssrutan Stäng av Tröga tangenter om två tangenter trycks ned samtidigt. Med det här alternativet inaktiveras Tröga tangenter när en låstangent, till exempel Ctrl, Alt, Skift eller Windows-tangenten, och en annan tangent trycks ned samtidigt.

  • Tryck på L om du vill markera kryssrutan Avge ljudsignal när en låstangent trycks ned. Med det här alternativet spelas en signal upp när en låstangent, till exempel Ctrl, Alt, Skift eller Windows-tangenten trycks ned, låses eller frigörs.

  • Tryck på S om du vill markera kryssrutan Visa status för Tröga tangenter på skärmen. Med det här alternativet visas en ikon för Tröga tangenter i Aktivitetsfältet när funktionen Tröga tangenter är aktiverad.

 5. Tryck på Retur två gånger för att avsluta Hjälpmedel.

 6. Stäng Kontrollpanelen genom att trycka på Alt+A, Ä, Ä och sedan på Retur.