Det kan vara svårt att förstå organisationens Windows-programvarulicenser. Missförstånd vad gäller Windows-licenser är inte ovanligt, men Microsoft och våra partner hjälper dig gärna. Om din organisation har stött på licensrelaterade problem hjälper vi dig att snabbt åtgärda dem.

Om du är osäker på om du använder Windows-programvara med en giltig licens, kan du titta i listan nedan och se några vanliga licensieringsproblem.

Varför äkta Windows?

Äkta Windows publiceras av Microsoft och gör att din organisation kan förbli konkurrenskraftig och upprätthålla sitt goda rykte. När all Microsoft-programvara är äkta och korrekt licensierad får företaget följande fördelar:

 • Skydd mot de risker som förfalskad programvara kan medföra, till exempel virus, spionprogram och annan skadlig programvara. Med äkta Windows kan du vara säker på att viktig affärsinformation är skyddad.

 • Hög tillförlitlighet med minskad avbrottstid orsakad av systemfel och säkerhetsbrister. Endast äkta Windows stöds av Microsoft och ger åtkomst till alla uppdateringar och nedladdningsbara filer.

 • Prestanda som gör att arbetet går snabbt och smidigt. Med äkta Windows sparar du värdefull tid som behövs för att utföra affärsuppgifter, och du behöver inte oroa dig för licensrelaterade avbrott.

 • Tryggheten i att veta att företaget helt följer licensieringsvillkoren för programvara från Microsoft och betraktas som en tillförlitlig, ansedd affärspartner av anställda, partner och kunder.

Vad bör jag försöka undvika?

Företag som ditt vill göra det som är rätt, men en del saknar kunskap om Windows-licensiering. Här är exempel på några av de vanligaste misstagen när det gäller licensiering:

Visa alla

Scenario 1: Förväxla en uppgradering med en fullständig licens

Windows-volymlicenser gäller bara för uppgraderingar och kräver att ett kvalificerande, fullständigt operativsystem är installerat på datorn. Företag köper ofta Windows-volymlicensavtal och tillämpar dem av misstag på datorer som inte redan har ett fullständigt operativsystem installerat. Windows-volymlicenser ger möjlighet att förlänga en tidigare inköpt fullständig Windows-datorlicens, eller annan kvalificerande licens, genom uppgradering till en nyare version av Windows.

Nästa steg: Om det här scenariot stämmer på din organisation erbjuder Microsoft och våra betrodda affärspartner en rad lösningar som enkelt kan implementeras och som garanterar att ditt företag är korrekt licensierat och att Windows Professional-utgåvan körs optimalt. Se tabellen i avsnittet Hur åtgärdar jag ett licensieringsmisstag? på den här sidan.

Scenario 2: Försöka använda en volymlicens för att installera Windows på en vanlig konsumentlicens

Windows-volymlicenser kräver att ett befintligt, kvalificerande operativsystem redan är installerat på varje dator. Företag köper ofta datorer med Windows Starter, Home eller andra konsumentutgåvor förinstallerade och tillämpar sedan av misstag en ny Windows-volymlicens när de uppgraderar till Windows Professional. Med undantag för akademiska institutioner kan volymlicensavtal bara tillämpas på Windows Professional-operativsystem.

Nästa steg: Om det här scenariot stämmer på din organisation erbjuder Microsoft och våra betrodda affärspartner en rad enkla metoder som garanterar att ditt företag är korrekt licensierat och att Windows 7 Professional- eller Windows 8.1 Pro-utgåvan körs optimalt.

Scenario 3: Oavsiktligt köp av förfalskad programvara

Företag upptäcker ibland att de oavsiktligt använder datorer med förfalskade operativsystem. Detta händer ofta om datorer införskaffas utan ett förinstallerat Windows-operativsystem eller annat operativsystem via en betrodd datortillverkare eller i ett fullständigt återförsäljningspaket. Windows-volymlicenser kräver att äkta operativsystem redan är installerade.

Äkta Windows-programvara publiceras av Microsoft och ger tillgång till support från Microsoft eller en betrodd partner. Endast äkta Windows bidrar till att minska avbrottstid orsakad av systemfel och säkerhetsbrister, och ger den tillförlitlighet och prestanda som du förväntar dig av Windows. Det är bra att veta vad du ska titta efter när du köper en dator. Om du misstänker att du använder förfalskad programvara kan Microsoft hjälpa dig att se till att du har giltiga licenser och att du kör rätt version av Windows för dina behov.


Hur åtgärdar jag ett licensieringsmisstag?

Microsoft erbjuder flera enkla licenslösningar för ovanstående scenarier och andra licensieringsproblem som garanterar att ditt företag använder äkta Windows-programvara med giltiga licenser. Samtliga av dessa lösningar är avsedda att användas på en befintlig dator med ett installerat exemplar av Windows som är förfalskat eller som saknar giltig licens. Titta i tabellen om du vill ha mer information och veta hur du kan byta till äkta programvara. För framtida referens kan det vara bra att veta att det bästa och billigaste sättet att skaffa en giltig Windows-licens vanligtvis är att köpa det förinstallerat på datorn.

Obs! Prisuppgifterna varierar beroende på land och tillgänglighet via din Microsoft-partner.

Äkta lösning
Var köper jag det?
Affärssektor
Lägsta antal datorer

Get Genuine Windows-avtal för små och medelstora organisationer *

Volymlicensåterförsäljare

Småföretag, medelstora företag och myndigheter (volymlicensiering)

5+

Get Genuine Windows-avtal för stora organisationer

LSP:er (License Solution Partners)

Medelstora företag, stora företag och myndigheter (volymlicensiering)

5+

Get Genuine Windows-avtal för utbildningsinstitutioner

Volymlicensåterförsäljare

Utbildningsinstitutioner (volymlicensiering)

5+

Get Genuine Kit

OEM-systembyggare

För hemanvändning och småföretag

Obegränsat

Get Genuine Online Kit eller
Get Genuine Windows **

Tillgängligt online efter misslyckad validering

För hemanvändning och småföretag

1

* Get Genuine Windows-avtalet för små och medelstora organisationer kallas Get Genuine Solution i Brasilien, Ryssland, Kina och Indien.

** Get Genuine Online Kit ger lagliga rättigheter till Windows 7. Get Genuine Windows ger lagliga rättigheter till Windows 8, Windows 8.1 eller Windows 10.

Visa alla

Get Genuine Windows-avtal för små och medelstora organisationer (GGWA-SMO)

Vem är det tänkt för?

Småföretag, medelstora företag och myndigheter

Var skaffar jag det?

Från en volymlicensåterförsäljare

Lägsta antal datorer

5 eller fler datorer

Programinformation

 • Kundsupport kan köpas till

 • Nedgraderingsmöjligheter finns

Villkor

 • Åtagande att endast köpa äkta Windows-licenser för nya datorköp

 

Get Genuine Windows-avtal för stora organisationer (GGWA-LO)

Vem är det tänkt för?

Stora och medelstora organisationer

Var skaffar jag det?

Från en LSP (License Solution Partner) eller direkt från din Microsoft-representant

Lägsta antal datorer

5 eller fler datorer

Programinformation

 • Engångsbeställning

 • Kundsupport kan köpas från Microsoft eller via en LSP

 • Nedgraderingsmöjligheter finns

Villkor

 • Förtecknat avtal som omfattar en efterlevnadsbekräftelse och en granskningsklausul

 • Måste skaffa giltiga licenser för alla Windows-datorer som inte uppfyller kraven

 • Åtagande att endast köpa äkta Windows-licenser för nya datorköp

 • Det måste finnas eller tas fram ett huvudtjänstavtal

 

Get Genuine Windows-avtal för utbildningsinstitutioner (GGWA-A)

Vem är det tänkt för?

Kvalificerande utbildningsinstitutioner

Var skaffar jag det?

Från en volymlicensåterförsäljare för utbildningsinstitutioner

Lägsta antal datorer

5 eller fler datorer

Programinformation

 • Använd endast för att uppfylla kraven för Windows-operativsystemet som kvalificerar för köp av Windows-uppgraderingslicenser

 • Media är inte tillgängliga

 • Det finns nedgraderingsmöjligheter efter att en Windows-uppgraderingslicens har införskaffats via ett befintligt volymlicensavtal för utbildningsinstitutioner

Villkor

 • Åtagande att endast köpa äkta Windows-licenser för nya datorköp

 • Tillägg till villkor för Academic Open License-avtal och GGWA-tilläggsavtal för utbildningsinstitutioner

 

Get Genuine Kit (GGK)

Observera att licensen som medföljer när du köper en ny dator med förinstallerad Windows-programvara inte kan användas för att åtgärda en dator som saknar giltig licens. I tabellen nedan visas skillnaderna mellan Get Genuine Kit och en licens som medföljde vid ett köp av en ny dator.

 
Get Genuine Kit
Datorköp från OEM-tillverkare

Målkunder

Kunder med datorer som saknar giltiga licenser

De som köpt nya datorer med förinstallerad programvara

Villkor

Kan säljas till kunder för att göra befintliga datorer giltiga

Kan säljas till OEM-tillverkare endast för förinstallation på nya datorer

Funktioner

 • Kundsupport som tillhandahålls av Microsoft

 • Nedgraderingsmöjligheter finns inte

 • DVD-förpackning med fullständigt produktpaket (FPP)

 • Kundsupport tillhandahålls av den OEM som förinstallerade programvaran

 • Nedgraderingsmöjligheter finns

 • Media medföljer datorn

Överföringsbar

Generellt sett är ingen överföring tillåten (eventuella undantag är angivet i programavtalet)

Kan inte överföras från den dator som det ursprungligen förinstallerades på

Annan

Köpt direkt från OEM-systembyggare

Kan inte säljas för att göra befintliga datorer giltiga

 

Get Genuine Online Kit (GGOK)

Om Windows 7 på din hemdator inte godkänns vid onlinevalideringen är Get Genuine Online Kit tillgängligt över hela världen som en onlinelösning. Om du laddar ned filer från webbplatsen Microsoft Download Center eller Microsoft Windows Update kan du uppmanas att köra en äkthetsverifiering för Windows, vilket innebär att en kontroll görs för att bekräfta att Windows-exemplaret som är installerat på din dator är äkta. Om Windows på din dator inte godkänns vid valideringen visas information om varför valideringen misslyckades, praktiska felsökningstips och information om hur du kan skaffa ett äkta Windows.

Get Genuine Windows

Om Windows 8 eller Windows 8.1 på din hemdator inte godkänns vid onlineaktiveringen är Get Genuine Windows tillgängligt över hela världen som en onlinelösning. Du kan köpa en giltig Windows-produktnyckel direkt från datorn genom att gå till Datorinställningar och trycka eller klicka på Windows-aktivering. Du kan också ladda ned Windows och köpa säkerhetskopieringsmedia (valfritt).