Sekretesspolicy för programmet för äkta programvara från Microsoft

Senast uppdaterad: juni 2013

Microsoft arbetar aktivt för att skydda din integritet och bidra till att skydda våra kunder och partner från förfalskad programvara. Med ett korrekt licensierat, äkta exemplar av programvara från Microsoft kan du se till att du har tillgång till de senaste funktionerna och uppdateringarna från Microsoft.

Verktygen för programmet för äkta programvara från Microsoft (kallas Windows Genuine Advantage i Windows XP och Aktiveringsteknik för Windows i Windows Vista och Windows 7) omfattar:

 • Validering, som kontrollerar om du kör ett korrekt licensierat exemplar av programvara från Microsoft. Vid valideringen upptäcks och inaktiveras aktiveringskryphål, vilket är programvara som kringgår eller åsidosätter Microsoft-komponenter för aktivering, validering eller licensiering av produkter. Om det finns aktiveringskryphål tyder det på att en program- eller maskinvaruleverantör kan ha manipulerat äkta Microsoft-programvara för att kunna sälja förfalskad programvara. Aktiveringskryphål kan göra att programvaran inte fungerar som avsett.

 • Aviseringar, med regelbundna påminnelser om det till exempel finns problem med Windows-licenskomponenter eller om det finns ett nytt Service Pack för Windows-programvaran. För tillfället finns aviseringskomponenten i Windows XP, Windows Vista och Windows 7 och, i vissa länder, i Office XP, Office 2003 och Office 2007.

 • Uppdateringen för upptäckt av Windows-aktiveringskryphål för Windows Vista och uppdateringen för Aktiveringsteknik för Windows 7 som används för genomsöka datorn efter kända aktiveringskryphål och skicka dig ett meddelande om några aktiveringskryphål hittas.

I syfte att uppmuntra till att korrekt licensierad programvara används är de här verktygen en permanent del av Microsoft-programvaran.

Vilken information samlas in?

Som hjälp för att validera programvaran måste viss information om datorns konfiguration och status samlas in med verktygen för äkta programvara från Microsoft. Ditt namn, din adress eller e-postadress samlas inte in.

Den information som samlas in är exempelvis:

 • Märke och modell på datorn

 • Standardinformation om datorn, som IP-adress, version av operativsystemet, programversion, version av webbläsaren samt nationella inställningar och språkinställningar

 • Ett unikt nummer som tilldelas datorn av verktygen (kallas GUID eller globalt unik identifierare)

 • Produktnyckel (hashformaterad) och produkt-ID

 • Namn, revisionsnummer och revisionsdatum för BIOS

 • Serienummer för hårddiskvolymer (hashformaterat)

 • Om installationen slutfördes utan fel, om den utfördes

 • Resultatet av valideringen, till exempel felkoder och information om aktiveringskryphål och annan skadlig eller oauktoriserad programvara som hittats eller inaktiverats, till exempel:

  • ID:t för aktiveringskryphålet

  • Aktiveringskryphålets aktuella tillstånd, till exempel borttaget eller placerat i karantän

  • OEM-tillverkarens (komponenttillverkarens) ID

  • Aktiveringskryphålets filnamn och filhash, samt en hash för relaterade programkomponenter som visar tecken på att det finns ett aktiveringskryphål

 • Namnet på och en hash för innehållet i instruktionsfilen som används när datorn startas (vanligtvis kallat bootfil eller startfil), vilket hjälper oss att upptäcka aktiveringskryphål där den här filen ändras.

När samlas information in?

Verktygen för äkta programvara från Microsoft samlar in informationen som beskrivs ovan vid följande tidpunkter:

 • På datorer där Windows Vista SP1 och senare Service Pack körs samlas data in när uppdateringen för upptäckt av Windows-aktiveringskryphål för Windows Vista installeras. Dessutom samlas data in och skickas till Microsoft var 30:e dag, även om inga aktiveringskryphål upptäcks. Ingen information skickas från Windows Vista RTM.

 • På datorer där Windows 7 körs samlas data in efter att uppdateringen till Aktiveringsteknik för Windows för Windows 7 har installerats. Dessutom samlas data in och skickas till Microsoft var 90:e dag, även om inga aktiveringskryphål upptäcks. Om uppdateringen till Aktiveringsteknik för Windows för Windows 7 upptäcker att viktiga Windows-filer har manipulerats skickas dock data som samlats in från den datorn var 7:e dag tills Windows godkänns som äkta.

Obs! Mer information om data som samlas in under aktiveringen av Microsoft-programvara finns i sekretesspolicyn för respektive produkt.

Hur används den här informationen?

Vi använder informationen för att

 • förhindra att programvaran används utan giltig licens

 • förbättra våra program och tjänster

 • ta fram statistik.

Vi kan också dela statistik med andra, till exempel maskin- och programvaruleverantörer och volymlicenskunder, som ett sätt att skydda deras licensnycklar. Microsoft använder inte informationen för att identifiera dig eller för att kontakta dig utom för att förhindra olicensierad användning av produkten.

Vilka kontroller finns det?

Användarna kan anpassa vissa delar av aviseringskomponenten i Windows XP. Om komponenten har installerats högerklickar du på aviseringsikonen i systemfältet när du vill ha mer information om vilka kontroller som är tillgängliga.

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi kan uppdatera den här sekretesspolicyn med jämna mellanrum. När vi gör det ändrar vi datumet efter "Senast uppdaterad" överst i sekretesspolicyn. Vi uppmanar dig att läsa igenom den här sekretesspolicyn då och då, så att du håller dig uppdaterad om hur Microsoft skyddar din information.

Om du behöver mer information

Om du har frågor om den här policyn eller anser att vi inte har följt den är du välkommen att kontakta oss via vårt webbformulär. Du kan också skicka ett brev till:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA