Komma igång med Microsoft Security Essentials

Det är inte mycket du behöver göra. Microsoft Security Essentials arbetar i bakgrunden för att skydda datorn. Programmet söker automatiskt efter uppdateringar ett par gånger per dag utan att datorn går långsammare.

Enkel färgkodning, enkla åtgärder

Du ser hur datorn fungerar genom ikonen Microsoft Security Essentials i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. Grönt innebär att allting är bra, gult innebär att datorn kan vara oskyddad och rött innebär att datorn är utsatt för risk.

När ikonen är gul eller röd klickar du på ikonen. Då visas mer information och du kan vidta åtgärder. Det bästa brukar vara att välja att rensa datorn så hotet kan tas bort.

Om du vill ta bort hot automatiskt när de identifieras öppnar du Microsoft Security Essentials, klickar på fliken Inställningar och väljer Standardåtgärder.

Gör en genomsökning direkt

Öppna Microsoft Security Essentials så kommer du till fliken Hem. Du kan välja en Snabb eller Fullständig genomsökning (och sedan klicka på Sök igenom nu).

Snabbgenomsökningen söker efter virus på de platser där de troligtvis gömmer sig. Detta är ett bra val när du bara vill kontrollera hur datorn mår.

Men om du misstänker att datorn har angripits av ett virus eller spionprogram rekommenderar vi en fullständig genomsökning. Datorn kanske går lite långsammare medan genomsökningen pågår, men den söker överallt efter eventuella problem.

Schemalägga genomsökningar

Microsoft Security Essentials genomför som standard en genomsökning av datorn en gång i veckan när du förmodligen sover (02:00 på söndag morgon).

Om du vill ändra tiden öppnar du Microsoft Security Essentials och klickar på fliken Inställningar. Under Schemalagd sökning kan du ändra både dag och tid samt typen av genomsökning.

Genomsöka mer än bara hårddisken

Det kan vara bra att genomsöka externa enheter och USB-minnen eftersom de också kan vara angripna.

Öppna Microsoft Security Essentials och klicka på fliken Inställningar. Gå till Avancerat och klicka på alternativet Sök igenom flyttbara enheter. När sökningen körs, genomsöks också de flyttbara enheterna (om de är anslutna till datorn). Om du vill köra en sökning direkt, går du tillbaka till fliken Hem och klickar på Sök igenom nu.