Justera ActiveX-inställningar för Internet Explorer

Om du ska kunna köra valideringen av äkta Windows måste du installera en ActiveX-kontroll. Internet Explorer kanske inte är konfigurerat för att hämta ActiveX-kontroller av säkerhetsskäl, eller så kanske du valde att inte installera ActiveX-kontrollen när du uppmanades att hämta, installera eller köra kontrollen i Internet Explorer.

Gör följande om du vill ändra hur ActiveX-kontroller hanteras i Internet Explorer:

  1. Öppna Internet Explorer.

  2. Klicka på Verktyg-menyn och klicka sedan på Internetalternativ.

  3. Klicka på knappen Anpassad nivå på fliken Säkerhet.

  4. Bläddra nedåt i listan Säkerhetsinställningar tills ActiveX-kontroller och plugin-program visas.

  5. Klicka på Aktivera vid Fråga automatiskt om ActiveX-kontroller.

  6. Bläddra nedåt till Ladda ned signerade ActiveX-kontroller och klicka på Aktivera eller Fråga.

  7. Bläddra nedåt till Kör ActiveX-kontroller och plugin-program och klicka på Aktivera eller Fråga.

  8. Bläddra nedåt till Kör skript på ActiveX-kontroller som markerats som säkra och klicka på Aktivera eller Fråga.

  9. Klicka på OK och klicka sedan på OK igen.

När du har slutfört de här stegen kan du prova att köra Windows-valideringen igen.