Systemsökning för äkthetsverifiering av Windows (Windows XP)

På den här sidan hittar du en ingående beskrivning av hur systemsökningen efter äkta Windows fungerar, sekretesspolicyn som handlar om sökningen, information om vad du ska göra om sökningen som körs av Windows på datorn inte kan slutföras och förslag på hur du kan se till att din dator mår bra.

Varför behövs systemsökningen?

Om du har beställt en elektronisk licens får du ett e-postmeddelande (när betalningen har bekräftats) med en ny produktnyckel, som består av 25 tecken, och instruktioner om hur du hämtar uppdateringsverktyget för Windows-produktnycklar. Hur lång tid det tar varierar beroende på land och betalningssätt. Om du väljer att köra konverteringsverktyget försöker det att uppdatera produktnyckeln så att Windows aktiveras och godkänns som äkta. Under konverteringsprocessen genomsöks datorn.

Systemsökningen behöver göras eftersom Windows Genuine Advantage Kit för Windows XP konverterar förfalskad Windows XP-programvara till äkta genom att en äkta produktnyckel installeras. Microsoft vill vidta alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att se till att de ursprungliga Windows XP-systemfilerna finns på plats och är oskadade, så att du vet att du kan använda äkta Windows framöver utan bekymmer.

Sökningsprocessen

Om sökningen ska kunna slutföras måste uppdateringsverktyget för Windows-produktnycklar hämtas till datorn. Verktyget söker igenom de cirka 6 000 filer som ingår i den ursprungliga Windows XP-distributionen. Om filerna inte har ändrats från sitt ursprungliga skick godkänns de och konverteringen till äkta Windows fortsätter. Om du misstänker att det finns problem på datorn kan du använda CD:n med Windows Genuine Advantage Kit för Windows XP som du får på posten om du vill installera om Windows XP.

Om sökningen visar att det finns skillnader mot originalet kan det tyda på en säkerhetsrisk och det gör att sökningen inte godkänns. Om sökningen misslyckas kan du fortsätta med onlinekonverteringen till äkta Windows på egen risk eller vänta tills du fått din CD med Windows Genuine Advantage Kit för Windows XP. Sedan använder du CD:n med Windows Genuine Advantage Kit för Windows XP och produktnyckeln när du vill göra en ren installation av Windows XP.

Microsoft samlar inte in någon information under systemsökningen som kan användas för att identifiera eller kontakta dig. Processen är helt anonym. Vi spårar eller registrerar inte information om system som inte godkänns efter systemsökningen. Det är upp till dig att vidta åtgärder för att lösa eventuella problem. Mer information finns i sekretesspolicyn för programmet för äkta programvara från Microsoft.