Vad är validering och hur fungerar det?

Validering är en onlineprocess som verifierar att ditt exemplar av Windows är äkta och att vissa viktiga licensieringsfiler för Windows inte har skadats, tagits bort eller flyttats. Processen tar bara en liten stund och innebär att Microsoft skapar en jämförelse mellan datorns maskinvaruprofil och din produktnyckel på 25 tecken. Produktnyckeln finns oftast i äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity, COA). Jämförelsen arkiveras anonymt, så att den kan kontrolleras vid framtida aktiverings- och valideringsförsök och för att det ska gå enklare att säkerställa att Windows-produktnyckeln som installerats på din dator överensstämmer med den ursprungliga Windows-produktnyckeln som du köpt. På så sätt bidrar valideringen till att säkerställa att din produktnyckel inte används av någon annan person i skadligt syfte, till exempel att någon aktiverar ett förfalskat eller oäkta exemplar av Windows. Microsoft kan uppmana dig att validera när du har aktiverat Windows, när du begär hämtning av ett exemplar av äkta Windows från Microsoft Download Center, eller när du begär en icke-säkerhetsrelaterad hämtning från Windows Update. Vi samlar inte in någon information som kan identifiera dig som person under valideringen.

Obs! Första gången du validerar Windows 7 på datorn måste du hämta ett antal extra programvarukomponenter för att valideringen ska fungera korrekt. Om Windows-exemplaret på din dator visar sig vara oäkta kan de hämtade komponenterna återställa viktiga licensieringsfiler för Windows 7 som kan ha skadats, flyttats eller tagits bort. Då och då utför programmet även en valideringskontroll för att säkerställa att exemplaret av Windows 7 som körs på din dator är och förblir äkta.

När valideringen har slutförts visas en webbsida där resultatet redovisas. Om Windows-exemplaret på din dator valideras som äkta, visas en sida som bekräftar att Windows är äkta. Skulle Windows-exemplaret på din dator däremot visa sig oäkta vid valideringen, visas en sida med information om vilket problem som resulterat i att valideringen misslyckats. Sidan innehåller även sannolika scenarier som kan ha gett upphov till underkännandet och särskilda rekommenderade lösningar. Du kan också se specialerbjudanden från Microsoft, där du kan köpa äkta Windows om Windows-exemplaret som finns installerat på din dator är oäkta.

Om Windows inte är äkta kan det även hända att vissa ändringar i datorns konfiguration uppstår. Om valideringen av Windows 7 misslyckas börjar ett meddelande om att Windows kanske inte är äkta visas regelbundet. Du får också påminnelser när du loggar in och med jämna mellanrum medan du använder Windows, och din skrivbordsbakgrund ändras till en helt svart bakgrund. Du kan återställa skrivbordsbakgrunden till din egen favoritbakgrund eller byta till en annan bakgrundsfärg, men skrivbordet återställs till den helsvarta bakgrunden varje timme. En ytterligare konsekvens är att du inte kan ta emot några frivilliga (icke-säkerhetsrelaterade) uppdateringar från Windows Update. Det här tillståndet varar tills Windows är äkta. Om du har validerat Windows vid ett tidigare tillfälle men vill visa de rekommenderade lösningarna eller specialerbjudanden från Microsoft där du kan köpa äkta Windows, kan du när som helst klicka på Validera nu. Valideringen förhindrar inte att du öppnar dina filer eller använder datorn på normalt sätt.

Mer information om vilken information som samlas in vid validering och hur den används finns i sekretesspolicyn för programmet för äkta programvara från Microsoft. Ditt namn, din adress, din e-postadress eller någon annan information som Microsoft skulle kunna använda för att identifiera eller kontakta dig samlas inte in vid validering.

Förutom att validera online, kan du besöka webbplatsen så identifierar du den . Där kan du göra en visuell jämförelse av de specialfunktioner för säkerhet som finns på din installations-CD eller -DVD med Windows, av produktnyckeln och/eller äkthetsbeviset och motsvarande uppgifter i äkta programvara från Microsoft.