Introduktion

Den här handledningen ger dig hjälp att identifiera och lösa problem med kabelanslutna (Ethernet) och trådlösa (Wi-Fi) nätverksanslutningar i Windows. Handledningen täcker inte in problem med nätverksanslutningen som har med specifika program att göra.

Det kan finnas många anledningar till att du har problem med nätverks- eller Internetanslutningen i Windows. Några vanliga stötestenar som kan orsaka dessa problem är:

  • En omkopplare på ett trådlöst nätverkskort som inte är i rätt läge

  • Problem med säkerhetsnyckeln för WEP, WPA eller WPA2, eller problem med lösenfraser

  • Kablar som inte är anslutna korrekt

  • Skadade eller inkompatibla drivrutiner

  • Uppdateringar saknas

  • Inställningar för nätverksanslutningar

  • Maskinvaru- eller programvaruproblem

Hur du använder handledningen

Eftersom anvisningarna kan variera för olika Windows-operativsystem ska du visa den här handledningen på varje dator så att du ser de korrekta anvisningarna för den datorn, eller använda väljaren på den här sidan för att välja ett operativsystem.

Du kan gå vidare i handledningen genom att klicka på varje steg i den vänstra rutan eller klicka på Nästa nedan. Slutför varje steg innan du går vidare. Om du felsöker ett problem med ett kabelanslutet nätverk hoppar du över Steg 1. Anslut eftersom det bara gäller trådlösa nätverk.

Testa nätverksanslutningen efter varje steg innan du går vidare till nästa.
Behöver du mer hjälp?

Hjälp från communityn

Få svar på dina frågor i forumet för Windows.

Hjälp från Microsoft

Få hjälp från teknisk support via telefon, mejl eller chatt.