Vad är nytt i Microsoft Security Essentials?

Den här versionen av Microsoft Security Essentials innehåller följande nya funktioner och förbättringar som skyddar datorn från hot:

  • Integration av Windows-brandväggen. Du kan aktivera och inaktivera Windows-brandväggen med hjälp av Microsoft Security Essentials.

  • Nätverksundersökningssystem. Den här funktionen förbättrar realtidsskyddet genom att undersöka nätverkstrafiken och förhindra att nätverksbaserade svagheter utnyttjas.

  • Ny och förbättrad skyddsmotor. Den uppdaterade motorn har bättre identifierings- och rensningsfunktioner med bättre prestanda.

Dessa funktioner beskrivs mer ingående i följande avsnitt.

Integration av Windows-brandväggen

Windows-brandväggen förhindrar att angripare eller skadliga program får tillgång till datorn. När du installerar Microsoft Security Essentials kontrollerar installationsguiden att Windows-brandväggen är aktiverad. Om du medvetet har inaktiverat Windows-brandväggen kan du se till att den inte aktiveras genom att avmarkera en kryssruta. Du kan när som helst ändra inställningarna för Windows-brandväggen med system- och säkerhetsinställningarna på Kontrollpanelen.

Nätverksundersökningssystem

När datorn ansluter till ett nätverk blir den sårbar om nätverket är sårbart. Undersökningar av nätverks sårbarhet visar att det kan ta en månad eller mer från att den första attacken rapporteras tills en lämplig säkerhetsuppdatering har utvecklats, testats och släppts. Det här skyddsglappet gör att många datorer kan attackeras. Nätverksundersökningssystemet samarbetar med realtidsskyddet så att du är skyddad bara några timmar efter att hoten har upptäckts – inte veckor.

Prisbelönad skyddsmotor

Under huven på Microsoft Security Essentials finns den prisbelönade skyddsmotorn som uppdateras regelbundet. Motorn backas upp av en grupp forskare från Microsoft Malware Protection Center, som reagerar på de senaste hoten från skadliga program dygnet runt.