Visuella effekter för Windows Media Player

Visuella effekter är färger, former och mönster som rör sig till musiken i uppspelningsläget i Windows Media Player. Ett antal visuella effekter medföljer Player och du kan hämta fler på den här sidan. Läs mer.

Blazing Colors

Blazing Colors
Filstorlek: 169 KB
Skapat av: Averett & Associates
Ladda ned

Color Cubes

Color Cubes
Filstorlek: 169 KB
Skapat av: Averett & Associates
Ladda ned

Dungeon Siege

Dungeon Siege
Filstorlek: 837 KB
Skapat av: Averett & Associates
Ladda ned

Energy Bliss

Energy Bliss
Filstorlek: 521 KB
Skapat av: Microsoft and Averett & Associates
Ladda ned

G-Force

G-Force
Filstorlek: 3,4 MB
Skapat av: SoundSpectrum
Skaffa

The Grind

The Grind
Filstorlek: 2,37 MB
Skapat av: Microsoft och Warner Bros.
Ladda ned

Morphyre

Morphyre
Filstorlek: 8,71 MB
Skapat av: Pur3 Ltd
Skaffa

Picture Viz I

Picture Viz I
Filstorlek: 184 KB
Skapat av: Averett & Associates
Ladda ned

Picture Viz II

Picture Viz II
Filstorlek: 192 KB
Skapat av: Averett & Associates
Ladda ned

Psychedelia Viz Pack

Psychedelia Viz Pack
Filstorlek: 5,6 KB
Skapat av: Tim Cowley och Stephen Coy
Ladda ned

Pulsing Colors

Pulsing Colors
Filstorlek: 170 KB
Skapat av: Averett & Associates
Ladda ned

Softie the Snowman II

Softie the Snowman II
Filstorlek: 558 KB
Skapat av: Averett & Associates
Ladda ned

SoftSkies

SoftSkies
Filstorlek: 7,2 MB
Skapat av: SoundSpectrum
Skaffa

Terminator III

Terminator III
Filstorlek: 2,54 MB
Skapat av: Averett & Associates
Ladda ned

Trilogy I

Trilogy I
Filstorlek: 177 KB
Skapat av: Averett & Associates
Ladda ned

Trilogy II

Trilogy II
Filstorlek: 177 KB
Skapat av: Averett & Associates
Ladda ned

Trilogy III

Trilogy III
Filstorlek: 177 KB
Skapat av: Averett & Associates
Ladda ned

WhiteCap

WhiteCap
Filstorlek: 753 KB
Skapat av: SoundSpectrum
Skaffa

Windows Media 9 Series

Windows Media 9 Series
Filstorlek: 366 KB
Skapat av: Averett & Associates
Ladda ned

Läs mer

Skaffa tidigare versioner av Player.

Anpassa utseendet på Windows Media Player med ljud- och bildtillägg.

Få hjälp med den senaste versionen av Player.