Komma åt resurser och datorer med RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutningar

RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutningar är en funktion som du kan använda för att komma åt program och skrivbord (fjärrdatorer och virtuella datorer) som nätverksadministratören på din arbetsplats gör tillgängliga för dig. Genom en anslutning finns alla de här resurserna i en och samma lättåtkomliga mapp på datorn.

Information om hur du konfigurerar en anslutning på datorn finns i Skapa en anslutning med RemoteApp och skrivbordsanslutningar.

När du har konfigurerat anslutningen öppnar du den så här:

  1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutningar.
  2. Klicka på anslutningen som du vill öppna.

  3. Klicka på det program eller skrivbord som du vill få åtkomst till.

  4. Om du litar på utgivaren av programmet eller skrivbordet klickar du på Anslut i dialogrutan som öppnas.

När du är ansluten visas ikonen för RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutningar Bild av ikonen RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutningar i meddelandefältet i Aktivitetsfältet.

Om nätverksadministratören gör ändringar i de tillgängliga resurserna uppdateras anslutningen automatiskt. Gör så här för att uppdatera anslutningen manuellt:

  1. Öppna RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du fjärranslutning och klickar sedan på RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutningar.

  2. Klicka på Egenskaper på den anslutning du vill uppdatera och klicka sedan på Uppdatera nu.

Information för nätverksadministratörer om konfiguration av resurser finns i avsnitten Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2-resurser (sidorna kan vara på engelska) på Microsofts webbplats.