Du kan lägga till funktioner i Windows Media Player med plugin-program, t.ex. ljudeffekter, videoeffekter, visuella effekter eller codec-rutiner som stöder nya filformat. Spelaren innehåller ett antal plugin-program för visuella effekter men du kan hämta flera från Internet. Du måste vara inloggad som administratör om du vill lägga till ett plugin-program.

I följande tabell visas vilka typer av plugin-program som stöds.

Den här typen av plugin-program Innebär
Den här typen av plugin-program

Visuell effekt

Innebär

Visar färgstänk och geometriska figurer som ändrar sig efter takten i ljudet som spelas upp.

Den här typen av plugin-program

Uppspelning

Innebär

Lägger till nya funktioner i uppspelningsläget.

Den här typen av plugin-program

Fönster

Innebär

Lägger till nya funktioner i ett fönster som inte är spelarfönstret.

Den här typen av plugin-program

Bakgrund

Innebär

Lägger till nya funktioner i bakgrunden. Det finns inget användargränssnitt.

Den här typen av plugin-program

Video-DSP

Innebär

Ger en videoeffekt, t.ex. ändring av färgmättnaden. DSP (Digital Signal Processing) är ett sätt att analysera signaler (t.ex. ljud eller video) och ändra dem för att uppnå en önskad effekt.

Den här typen av plugin-program

Ljud-DSP

Innebär

Ger en ljudeffekt, t.ex. ändring av ljudutmatningsnivån.

Den här typen av plugin-program

Annan DSP

Innebär

Ger en effekt som inte är en traditionell video- eller ljudeffekt.

Den här typen av plugin-program

Renderare

Innebär

Spelar upp ett innehållsformat som inte är inbyggt i spelaren.

Visa alla

Visa information om plugin-programmen på datorn

 1. Klicka på StartBild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Ordna i biblioteket, klicka på Alternativ och sedan på fliken Plugin-program.

 3. Klicka på en kategori i listan Kategori.

 4. Klicka på ett plugin-program i listan med plugin-program och klicka sedan på Egenskaper om du vill visa eller ändra inställningarna för plugin-program. En del plugin-program har inte inställningar som kan ändras i Media Player.

  Om du vill ha mer information om ett plugin-program kan du också läsa på webbplatsen där du hämtade programmet. Mer information om spelarens bibliotek finns i Komma igång med Windows Media Player.

Hämta ett plugin-program från Internet

Du kan lägga till plugin-program i spelaren genom att hämta dem från Internet. Så här gör du:

 1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Klicka på Verktyg på menyraden i biblioteket, peka på Hämta och klicka sedan på Plugin-program.

  Om menyraden är dold klickar du på Ordna, pekar på Layout och väljer sedan Visa menyrad.

  Mer information om menyraden finns i Visa eller dölj menyraden i Windows Media Player. Mer information om spelarens bibliotek finns i Komma igång med Windows Media Player.

Obs!

 • Om spelaren är öppen när du hämtar ett plugin-program kan du behöva stänga och starta om spelaren för att plugin-programmet ska bli tillgängligt.

Aktivera och inaktivera ett plugin-program

Du kan aktivera och inaktivera en del plugin-program, vilket innebär att du kan aktivera eller inaktivera effekten. Detta är även användbart när du felsöker ett plugin-program som inte är från Microsoft och som inte fungerar som det ska. En del pluginprogram, till exempel visuella effekter och renderare aktiveras automatiskt när de läggs till och är sedan aktiva så länge de finns installerade på datorn.

 1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Klicka på Ordna i biblioteket, klicka på Alternativ och sedan på fliken Plugin-program.

 3. Klicka på en kategori i listan Kategori.

 4. Gör något av följande i listan över plugin-program:

  • Om du vill inaktivera ett plugin-program avmarkerar du kryssrutan bredvid plugin-programmet.

   Om det inte finns någon kryssruta går det inte att inaktivera plugin-programmet.

  • Om du vill aktivera ett plugin-program markerar du kryssrutan bredvid plugin-programmet.

  Mer information om spelarens bibliotek finns i Komma igång med Windows Media Player.