Lägga till mediefiler i Windows Media Center

Första gången du startar Windows Media Center söker det automatiskt efter mediefiler i musik-, bild- och filmbiblioteken på datorn. Genom de här biblioteken kan du styra vilka låtar, filmer och andra media som visas i Media Center.

Det kan du göra på två sätt:

 • Du kan lägga till och ta bort mappar i Windows-biblioteken (mer information finns i Arbeta med bibliotek). När du lägger du till eller tar bort en mapp syns förändringen i Media Center.

 • Du kan lägga till och ta bort de mappar i Media Center som du vill att Media Center ska söka efter mediefiler i. När du lägger du till eller tar bort en mapp syns förändringen i Windows-biblioteket.

Bild av sidan Mediebibliotek i Windows Media Center
Sidan Mediebibliotek i Media Center

Varje gång du öppnar Media Center söker det automatiskt efter mediefiler i biblioteken med musik, bilder och filmer samt inspelade program (vanligtvis i C:\Users\Public). Om du lägger till eller tar bort en fil i någon av dessa mappar, uppdateras innehållet i Media Center automatiskt.

Obs!

Visa alla

Så här lägger du till mediefiler i Media Center

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Inställningar.

 3. Klicka på Mediebibliotek.

 4. Klicka på den medietyp som du vill lägga till (t.ex. Musik) och klicka på Nästa.

 5. Klicka på Lägg till mappar i biblioteket och sedan på Nästa.

 6. Klicka på något av alternativen under Var finns mapparna som du vill lägga till?, beroende på var dina mediefiler lagras, och sedan på Nästa.

 7. Gå till de mappar som du vill lägga till genom att klicka på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus. Markera sedan kryssrutan bredvid varje mapp. (Filer i undermappar inkluderas.)
 8. Klicka på Nästa när du har valt de mappar som du vill ska övervakas i Media Center, klicka på Ja, använd dessa platser och sedan på Slutför.

  När du är klar med att lägga till filer kan det ta flera minuter för filerna att visas i biblioteken.

Tips!

 • Om du vill lägga till en mapp från ett nätverk och markerar På en annan dator under Var finns mapparna som du vill lägga till?, och det inte går att hitta mappen i Media Center, kan du försöka att mappa mappen som en nätverksenhet. Information om hur du gör detta finns i Skapa en genväg till (mappa) en nätverksenhet. Därefter kan du kanske komma åt mappen i Media Center genom att klicka på På den här datorn (inkluderar anslutna nätverksenheter) i Mediebiblioteket.

 • Om du tar bort ett album från musikbiblioteket i Media Center, men väljer alternativet Endast bibliotek under borttagningen, kommer albumet endast att tas bort från Media Center, inte från lagringsplatsen. Du kan lägga tillbaka albumet i Media Center genom att ta bort den överordnade mappen från musikbiblioteket och därefter lägga till den igen.

Så här importerar du media från en digitalkamera eller annan flyttbar enhet

Om du har mediefiler på en flyttbar enhet, till exempel en USB-flash-enhet eller en digitalkamera, kan du importera dem direkt till datorn. När du gör det sparas filerna i mappen Mina bilder i Windows.

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Om Media Center inte är i helskärmsläge klickar du på MaximeraBild på knappen Maximera.
 3. Anslut den flyttbara enheten till datorn. (Kameror och de flesta andra flyttbara enheter ansluts oftast till en USB-port.)

 4. Klicka på Importera bilder och filmer i dialogrutan som visas.

 5. Om du vill byta namn på den mapp där filerna ska lagras skriver du ett nytt namn.

 6. Klicka på Importera. Media Center kopierar filerna till mappen Mina bilder.

Anmärkningar

 • Om du förutom bilder även har videofiler i den flyttbara enheten, importeras de till mappen Mina bilder. För att kunna se dem i Filmbiblioteket i Media Center måste du först flytta filerna till någon av mapparna Mina videoklipp eller Delade filmer i Utforskaren. Mer information finns i Hantera filmer.

 • Om du sparar mediefiler på vissa typer av flyttbara enheter (till exempel externa USB-hårddiskar), måste du lägga till dem manuellt för att de ska visas i Media Center.