Kan jag avinstallera Windows 7?

Du kan inte avinstallera Windows 7, men du kan installera om ditt tidigare operativsystem om du har kvar den ursprungliga installationsskivan. Mer information finns i Installera och installera om Windows 7.

Att installera om ett tidigare operativsystem ersätter dock inte bara Windows 7, utan det tar även bort alla program, filer och inställningar på datorn.

Innan du installerar om det tidigare operativsystemet bör du spara filer och inställningar till en lagringsenhet och sedan spara dem på datorn igen efter slutförd installation.

Eftersom även programmen tas bort behöver du installera om dem med de ursprungliga installationsskivorna eller med hjälp av installationsfiler om du hämtat programmen från Internet.

Obs!

  • Om du kör ett system med flervalsstart kanske du på ett säkert sätt kan ta bort eller formatera om Windows 7-partitionen och återvinna det utrymmet för användning med den tidigare versionen av Windows. Mer information finns i Avinstallera Windows 7 i ett system med flervalsstart.