Ändra säkerhetsinställningar i Internet Explorer 9

Du kan ändra säkerhetsinställningarna i Windows Internet Explorer 9. Så här gör du:

  1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

  2. Klicka på VerktygBild av knappen Verktyg och sedan på Internetalternativ.
  3. Klicka på fliken Säkerhet och gör sedan något av följande:

    • Om du vill ändra säkerhetsinställningarna för en säkerhetszon klickar du på zonens ikon och drar sedan skjutreglaget till den säkerhetsnivå som du vill ha för zonen.

    • Klicka på zonens ikon och klicka sedan på Anpassad nivå om du vill skapa egna säkerhetsinställningar för en zon.

    • Klicka på knappen Återställ alla zoner till standardnivån om du vill återställa alla säkerhetsnivåer till de ursprungliga inställningarna.

Mer om säkerhetszoner

I följande tabell beskrivs de fyra säkerhetszonerna i Internet Explorer.

Zon
Beskrivning

Internet

Inställningarna för Internetsäkerhetszonerna gäller alla webbplatser förutom de som finns i säkerhetszonerna Lokalt intranät, Betrodda platser och Ej betrodda platser.

Lokalt intranät

Inställningarna för säkerhetszonen Lokalt intranät tillämpas på webbplatser och innehåll i ett företagsnätverk. Du kan definiera eller lägga till platser i zonen genom att klicka på knappen Platser.

Betrodda platser

Inställningarna för zonen Betrodda platser tillämpas på webbplatser som du anser inte skadar din dator eller information. Du kan lägga till platser i zonen genom att klicka på knappen Platser.

Ej betrodda platser

Inställningarna för zonen Ej betrodda platser tillämpas på webbplatser som du tror kan skada din dator eller information. Du blockerar inte webbplatser genom att lägga till dem i zonen Ej betrodda platser, men de förhindras att köra program eller någon form av aktivt innehåll. Du kan lägga till platser i zonen genom att klicka på knappen Platser.