Ändra mappalternativ

Du kan ställa in hur filer och mappar ska fungera och hur objekt ska visas på datorn med hjälp av Mappalternativ på Kontrollpanelen.

Öppna Mappalternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och sedan klicka på Mappalternativ.

Så här ändrar du allmänna inställningar för filer och mappar

Inställningarna hittar du på fliken Allmänt i Mappalternativ.

Om du vill Gör du så här
Om du vill

Öppna varje mapp i ett eget mappfönster. Använd den här inställningen om du vill visa alla öppna mappar som du arbetar med på skärmen samtidigt.

Gör du så här

Klicka på Öppna mappar i separata fönster och klicka sedan på OK. (Om du vill att den nyligen öppnade mappen ska ersätta den tidigare ska du klicka på Öppna mappar i samma fönster.)

Om du vill

Öppna filer och mappar med ett enda klick (som länkar på en webbsida).

Gör du så här

Klicka på Enkelklicka för att öppna (peka för att markera) och klicka sedan på OK. (Du växlar tillbaka till det vanliga dubbelklicket genom att klicka på Dubbelklicka för att öppna (enkelklicka för att markera).)

Tips!

  • Om du vill återställa inställningarna på fliken Allmänt klickar du på Återställ standardvärden och klickar sedan på OK.

Så här ändrar du avancerade inställningar för filer och mappar

Inställningarna hittar du på fliken Visning i Mappalternativ.

Om du vill: Gör du så här
Om du vill:

Visa ikoner i stället för miniatyrer av filer hela tiden. Använd den här inställningen om miniatyrvisning saktar ned datorn.

Gör du så här

Markera kryssrutan Visa alltid ikoner, aldrig miniatyrer och klicka sedan på OK.

Om du vill:

Visa menyerna ovanför verktygsfältet hela tiden. Använd den här inställningen om du vill ha tillgång till de klassiska menyerna, som är dolda som standard.

Gör du så här

Markera kryssrutan Visa alltid menyer och klicka sedan på OK.

Om du vill:

Visa både ikon och miniatyr för en fil (för att lättare öppna det tillhörande programmet).

Gör du så här

Markera kryssrutan Visa filikon på miniatyr och klicka sedan på OK.

Om du vill:

Se storleken på en mapp i ett tips när du pekar på mappen.

Gör du så här

Markera kryssrutan Visa filstorleksinformation i mapptips och klicka sedan på OK.

Om du vill:

Se filer, mappar och enheter som markerats som dolda. Använd den här inställningen om du behöver arbeta med objekt som vanligtvis är dolda, till exempel vissa användarfiler.

Gör du så här

Klicka på Visa dolda filer, mappar och enheter och klicka sedan på OK. Mer information finns i Visa dolda filer.

Om du vill:

Visa enheter för flyttbara medier (till exempel kortläsare) i mappen Dator även om inget medium är isatt.

Gör du så här

Avmarkera Dölj tomma enheter i mappen Dator och klicka sedan på OK. (Det här alternativet påverkar inte tomma diskettenheter, cd-enheter eller dvd-enheter.)

Om du vill:

Se filnamnstilläggen som en del av filnamnen. På detta sätt kan du upptäcka skadlig programvara som har maskerats för att se ut som vanliga filer.

Gör du så här

Avmarkera kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper och klicka sedan på OK.

Om du vill:

Se alla systemfiler som i vanliga fall inte visas.

Gör du så här

Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler och klicka sedan på OK.

Om du vill:

Öka stabiliteten i Windows genom att öppna varje mapp i en separat del av minnet. (Använd den här inställningen om datorn ofta slutar fungera och du vill kunna åtgärda detta. Tänk dock på att det kan leda till att datorn blir långsammare.)

Gör du så här

Markera kryssrutan Öppna mappfönster i en separat process och klicka sedan på OK.

Om du vill:

Öppna samma mappar som du använde när du senast stängde av Windows varje gång du startar datorn. Det här alternativet hjälper dig att bevara det pågående arbetet mellan sessionerna.

Gör du så här

Markera kryssrutan Återställ tidigare mappfönster vid inloggning och klicka sedan på OK.

Om du vill:

Dölja enheternas enhetsbeteckningar i mappen Dator. Använd den här inställningen om du bara vill visa det beskrivande namnet på enheter.

Gör du så här

Avmarkera kryssrutan Visa enhetsbeteckningar och klicka sedan på OK.

Om du vill:

Visa krypterade eller komprimerade ‌NTFS-filer som vanliga filer, utan unik identifieringsfärg. Använd den här inställningen om du inte vill att filerna ska visas på annat sätt än andra filer på datorn.

Gör du så här

Avmarkera kryssrutan Visa krypterade eller komprimerade NTFS-filer med annan färg och klicka sedan på OK.

Om du vill:

Stänga av tipset som visar filinformation när du pekar på filer.

Gör du så här

Avmarkera kryssrutan Visa popup-beskrivningar för mappar och skrivbordsobjekt och klicka på OK.

Om du vill:

Att filernas innehåll aldrig ska visas i förhandsgranskningsfönstret. Använd den här inställningen om du vill förbättra datorns prestanda, eller inte vill använda förhandsgranskningsfönstret.

Gör du så här

Avmarkera kryssrutan Visa förhandsgranskningshanterare i fönstret och klicka sedan på OK.

Om du vill:

Lägga till kryssrutor i filvisningen för att lättare markera flera filer på samma gång. Det här kan vara praktiskt om du har svårt att hålla ned Ctrl-tangenten och klicka när du vill markera flera filer.

Gör du så här

Markera kryssrutan Använd kryssrutor för att markera objekt och klicka sedan på OK.

Om du vill:

Placera pekaren i sökrutan automatiskt varje gång du börjar skriva. Det här kan vara praktiskt om du inte brukar söka efter filer genom att skriva namnet på en fil.

Gör du så här

Under Vid inmatning i listvyer klickar du på Skriv automatiskt i sökrutan och klickar sedan på OK.

Tips!

  • Om du vill återställa inställningarna på fliken Visning klickar du på Återställ standardvärden och klickar sedan på OK.

Så här använder du den aktuella visningsinställningen på andra mappar

När du bläddrar bland mappar i mappen Dator kan du använda den aktuella visningsinställningen på alla mappar på datorn som är optimerade för samma innehåll som den mapp du har öppen. Mappen Mina bilder är exempelvis optimerad för bildfiler. Om du öppnar den mappen och ändrar visningen till Stora ikoner, kan du använda den inställningen på alla mappar som är optimerade för bilder. (Inställningen gäller inte när du visar filer och mappar med hjälp av bibliotek.)

  1. Öppna en mapp, klicka på pilen vid knappen VyerBild av knappen Visa i verktygsfältet, och välj en visningsinställning.
  2. I verktygsfältet klickar du på Ordna och sedan på Mapp- och sökalternativ.

  3. I dialogrutan Mappalternativ klickar du på fliken Visning, klickar på Använd i alla mappar, klickar på Ja och sedan på OK.

Tips!

  • Om du vill ändra vilken typ av fil en mapp ska vara optimerad för, högerklickar du på mappen, klickar på Egenskaper, klickar på fliken Anpassa, klickar på en filtyp i listan Optimera den här mappen för och klickar sedan på OK.