Ändra storlek och fildetaljer för miniatyr

Du kan ändra storlek och utseende på dina filer och mappar med hjälp av knappen Vyer verktygsfältet i alla öppna mappar.

Så här ändrar du hur objekt ska visas i en mapp

 1. Öppna den mapp du vill ändra.

 2. Klicka på pilen bredvid knappen VyerBild av knappen Visa i verktygsfältet.
 3. Klicka på en vy eller dra i skjutreglaget för att ändra utseende på filer och mappar.

  Du kan flytta skjutreglaget till en viss vy (till exempel vyn Detaljerad lista) eller finjustera ikonstorleken genom att dra skjutreglaget till en punkt mellan Små ikoner och Extra stora ikoner.

  Bild av menyn Vyer
  Menyn Vyer

Tips!

 • Om du snabbt vill växla mellan olika vyer klickar du på knappen Vyer Bild av knappen Visa i stället för på pilen bredvid. Varje gång du klickar ändras mappen till någon av de här fem vyerna:
  • Lista

  • Detaljerad lista

  • Sammanfattning

  • Innehåll

  • Stora ikoner

 • När du använder bibliotek, kan du sortera filer och mappar på olika sätt med listan Ordna efter, eller med hjälp av knappen Vyer. Om du ändrar något med listan Ordna efter och sedan ändrar vyn med knappen Vyer kan du gå tillbaka till standardvyn genom att klicka på Rensa ändringar i listan Ordna efter.