Ändra plats för säkerhetskopior av filer

När du ställer in datorn för automatisk säkerhetskopiering av filer anger du samtidigt en plats för lagringen av dessa filer. Du kan ändra denna plats om du börjar få slut på ledigt utrymme på den befintliga platsen, eller om du vill byta typ av lagringsplats (till exempel en DVD, en hårddisk på datorn eller en delad mapp på en annan dator i ett nätverk).

OBS

  • Du kan bara spara säkerhetskopiorna på en nätverksplats i Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate och Windows 7 Enterprise.

  1. Öppna Säkerhetskopierings- och återställningscenter genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Säkerhetskopiering och återställning.

  2. Klicka på Ändra inställningar och följ sedan instruktionerna i guiden. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Om du sparar säkerhetskopiorna på en inbyggd eller extern hårddisk och börjar få slut på utrymme, kan du frigöra utrymme genom att ta bort äldre säkerhetskopior. Mer information finns i Vilka säkerhetskopieringsinställningar bör jag använda för att maximera diskutrymmet?