Ändra skärmupplösning

Med skärmupplösning menas hur tydligt text och bilder visas på skärmen. Ju högre upplösning, t.ex. 1 600 x 1 200 bildpunkter, desto skarpare visas de. De blir också mindre, vilket gör att fler objekt ryms på skärmen. Vid lägre skärmupplösningar, t.ex. 800 x 600, finns det utrymme för färre objekt på skärmen, men de är större.

Vilken upplösning du kan använda beror på vilka upplösningar bildskärmen hanterar. På CRT-bildskärmar används vanligen en upplösning på 800 × 600 eller 1 024 × 768 bildpunkter. CRT-bildskärmar kan dessutom fungera bra med olika upplösningar. LCD-bildskärmar, även kallade platta bildskärmar, och skärmar på bärbara datorer hanterar ofta högre upplösningar och fungerar bäst med en viss upplösning.

Vanligen gälller att ju större bildskärmen är, desto högre upplösning hanteras. Huruvida du kan öka din bildskärms upplösning beror på bildskärmens storlek och kapacitet samt vilken typ av grafikkort du har.

Bild på skrivbordet med hög bildskärmsupplösning
Text och bilder visas skarpare men mindre vid högre skärmupplösningar.
Bild på skrivbordet med låg bildskärmsupplösning
Text och bilder visas större men mindre skarpa vid lägre skärmupplösningar.
Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du ändrar skärmupplösningen (1:10)

Så här ändrar du skärmupplösning

  1. Öppna Skärmupplösning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under Utseende och anpassning klicka på Ändra bildskärmsupplösning.

  2. Klicka på listrutan bredvid Upplösning, flytta reglaget till den upplösning som du vill använda och klicka sedan på Verkställ.

  3. Klicka på Behåll för att använda den nya upplösningen, eller klicka på Återställ för att återgå till tidigare upplösning.

Bild på upplösningsalternativ i Skärmupplösning
Under Skärmupplösning på Kontrollpanelen visas rekommenderad upplösning för din bildskärm.

Avsedd upplösning

LCD-bildskärmar, inklusive skärmar på bärbara datorer, fungerar bäst med avsedd upplösning. Du måste inte använda den upplösningen, men det rekommenderas vanligtvis för att säkerställa skarpast möjliga text och bilder. LCD-bildskärmar finns vanligen i två former: en med standardproportionerna 4:3 för bredd och höjd, och en med bredbildsförhållande 16:9 eller 16:10. En bredbildsskärm har både bredare form och upplösning än en bildskärm med standardproportioner.

Om du känner dig osäker på avsedd upplösning för din bildskärm kan du läsa i produkthandboken eller gå till tillverkarens webbplats. Här följer standardupplösningar för några vanliga skärmstorlekar:

  • 19-tumsskärm (standardförhållande): 1 280 x 1 024 bildpunkter

  • 20-tumsskärm (standardförhållande): 1 600 x 1 200 bildpunkter

  • 22-tumsskärm (bredbild): 1 680 x 1 050 bildpunkter

  • 24-tumsskärm (bredbild): 1 900 x 1 200 bildpunkter

Mer information finns i Optimera inställningarna för bildskärmen.

Obs!

  • När du ändriar bildskärmsupplösningen påverkar ändringen alla användare som loggar in på datorn.

  • När du ställer in bildskärmen på en skärmupplösning som den inte hanterar, blir skärmen svart under några sekunder medan den återgår till den ursprungliga upplösningen.