Bestäm vilka spel barnen får spela

Om datorn är ansluten till en domän är Barnspärr inte tillgängligt.

Du kan använda Barnspärr för att styra vilka spel dina barn får spela på datorn. Du kan blockera:

 • Alla spel.

 • Vissa spel som du väljer.

 • Vissa spel baserat på åldersgränser.

 • Vissa spel baserat på innehållsklassificeringar.

Du kan använda alla dessa fyra metoder tillsammans.

Om du vill visa information om spelen som ingår i Windows 7 kan du läsa i Lär dig mer om spelen i Windows 7.

OBS!

 • Du kan ställa in funktionen Barnspärr så att de allra flesta dataspel blockeras. Om datorn inte kan identifiera ett spel, blockeras det dock inte av Barnspärr. Om du hittar ett spel som inte är blockerat kan du lägga till spelet i listan över blockerade program manuellt. Mer information finns i Förhindra att barn använder vissa program.

Visa alla

Blockera alla spel

 1. Öppna Föräldrakontroll genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och klicka på Konfigurera Föräldrakontroll för en användare under Användarkonton och Säkerhet för familjen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på namnet på den person som du vill hindra från att spela spel.

 3. Klicka på På, använd aktuella inställningar under Barnspärr.

 4. Klicka på Spel.

 5. Klicka på Nej under Fårpersonens namnspela spel?.

Blockera spel efter åldersgräns

 1. Öppna Föräldrakontroll genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och klicka på Konfigurera Föräldrakontroll för en användare under Användarkonton och Säkerhet för familjen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på namnet på den person som du vill hindra från att spela spel.

 3. Klicka på På, använd aktuella inställningar under Barnspärr.

 4. Klicka på Spel.

 5. Klicka på Ja under Fårpersonens namnspela spel?.

 6. Klicka på Ange spelklassificering under Blockera (eller tillåt) spel enligt klassificering och innehållstyp.

 7. Klicka på en klassificeringsnivå under Vilka klassificeringar ska spel ha som personens namn får spela?

OBS!

Blockera spel efter innehåll

 1. Öppna Föräldrakontroll genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och klicka på Konfigurera Föräldrakontroll för en användare under Användarkonton och Säkerhet för familjen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på namnet på den person som du vill hindra från att spela spel.

 3. Klicka på På, använd aktuella inställningar under Barnspärr.

 4. Klicka på Spel.

 5. Klicka på Ja under Fårpersonens namnspela spel?.

 6. Klicka på Ange spelklassificering under Blockera (eller tillåt) spel enligt klassificering och innehållstyp.

 7. Markera de innehållstyper som ska blockeras under Blockera dessa typer av innehåll.

OBS!

Blockera specifika spel

 1. Öppna Föräldrakontroll genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och klicka på Konfigurera Föräldrakontroll för en användare under Användarkonton och Säkerhet för familjen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på namnet på den person som du vill hindra från att spela spel.

 3. Klicka på På, använd aktuella inställningar under Barnspärr.

 4. Klicka på Spel.

 5. Klicka på Ja under Fårpersonens namnspela spel?.

 6. Klicka på Blockera eller tillåt specifika spel under Blockera (eller tillåt) vilket spel som helst på datorn enligt namn.

 7. Klicka på det spel som du vill blockera i den alfabetiska listan över spel, och välj sedan Blockera alltid.