Välja en avancerad återställningsmetod

Med de avancerade återställningsmetoderna på Kontrollpanelen kan du återställa Windows till ett användbart tillstånd om det har allvarliga fel.

Med den första metoden används en typ av säkerhetskopiering som kallas systemavbildning som du måste ha skapat tidigare. Med den andra metoden installeras Windows om, antingen från en återställningsavbildning som du får från datortillverkaren, eller från de ursprungliga Windows-installationsfilerna.

Varning!

  • Båda metoderna kan innebära att data går förlorade. Innan du startar uppmanas du att säkerhetskopiera dina personliga filer till en extern plats, till exempel ett USB-minne. När återställningen är klar kan du installera om dina program med de ursprungliga installationsskivorna eller -filerna, och återställa dina privata filer.

Så här komer du åt avancerade återställningsmetoder:

  1. Öppna Återställning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv återställning i sökrutan och klicka på Återställning.

  2. Klicka på Avancerade återställningsmetoder.

Visa alla

Återställa filer från en säkerhetskopierad systemavbildning

Innan du använder det här alternativet måste du först ha skapat en systemavbildning. En systemavbildning är en anpassad säkerhetskopiering av den partition som innehåller Windows, och består av program och användardata, till exempel dokument, bilder och musik. Mer information finns i Vad är en systemavbildning?

Om du har skapat en systemavbildning i förväg är det här alternativet vanligtvis bättre eftersom de flesta av dina filer, program och inställningar är kvar i systemavbildningen. Du behöver bara installera om eller återställa de program, uppdateringar och filer som du lagt till efter det datum du skapade systemavbildningen. Om systemavbildningen skapades nyligen finns det dock en risk att den innehåller just det problem du försöker lösa.

Återställa Windows eller datorn till de ursprungliga inställningarna

Den här metoden kan du använda om du inte har någon systemavbildning eller om du vill avinstallera alla program helt och hållet och återställa Windows till ett nytt tillstånd eller till "fabrikstillståndet". Du måste installera om alla program som du lagt till och återställa alla filer.

Den här metoden visar ett av två alternativ, beroende på vad din datortillverkare har valt:

  • Återställ datorn till fabriksinställningarna. Med det här alternativet raderas allt på datorn, även alla filer och program som du har installerat, och innehållet ersätts med en återställningsavbildning från datortillverkaren. Återställningsavbildningen innehåller Windows och eventuellt program som var förinstallerade på datorn. Du måste återställa dina användarfiler och installera om eventuella program som du har installerat med de ursprungliga installationsskivorna eller -filerna.

  • Installera om Windows. Med det här alternativet installeras Windows om på datorn. Du måste återställa dina användarfiler och installera om eventuella program som du har installerat med de ursprungliga installationsskivorna eller -filerna.

    Obs!

    • När du återställer Windows till de ursprungliga inställningarna raderas inte allting på datorn. Program tas bort, men användarfiler sparas i mappen Windows.old på hårddisken, som du kan gå till när ominstallationen är klar. Men du bör ändå säkerhetskopiera eventuella användarfiler innan du använder den här metoden. Om du till exempel har krypterade filer, kanske du inte kan komma åt dem efter att ha installerat Windows. Om du har säkerhetskopierat användarfilerna och sedan återställt dem efter att du har installerat Windows på nytt kan du ta bort mappen Windows.old.