Rensa listor på Start-menyn och i Aktivitetsfältet

I Windows sparas en historik över de program, filer, mappar och webbplatser som du öppnar. De visas i Start-menyn och i snabblistor på både Start-menyn och i Aktivitetsfältet.

Titta på det här videoklippet om du vill veta hur du tar bort listor på Start-menyn och i Aktivitetsfältet (1:16)

Du kan ta bort historiken regelbundet om du till exempel använder en delad eller offentlig dator. När du tar bort objekt från Start-menyn eller snabblänkslistor tar du inte bort dem från datorn och objekten som du har fäst förblir fästa.

Bild på fliken Start-meny i dialogrutan Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn
Du kan rensa listor över nyligen använda program och nyligen öppnade objekt.

Så här rensar du listor

  1. Öppna Egenskaper för aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och sedan klicka på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

  2. Klicka på fliken Start-menyn och gör sedan något av följande:

    • Om du inte vill att nyligen öppnade program ska visas på Start-menyn avmarkerar du kryssrutan Lagra och visa nyligen öppnade program på Start-menyn.

    • Om du vill rensa historiken över nyligen öppnade filer i snabblänkslistorna på Start-menyn och i Aktivitetsfältet avmarkerar du kryssrutan Spara och visa objekt som öppnades nyligen i Start-menyn och Aktivitetsfältet.

  3. Klicka på OK.

Markera kryssrutorna och klicka på OK om du vill visa nyligen öppnade program och filer igen.

Obs!

  • I vissa program visas aktiviteter i snabblänkslistorna. Det går inte att ta bort eller lägga till aktiviteter i en snabblista.