Här är några svar på vanliga frågor om kommandotolken.

Visa alla

Vad är kommandotolken?

Kommandotolken är en funktion i Windows som gör det möjligt att köra MS-DOS-kommandon (Microsoft Disk Operating System) och andra datorkommandon. Du kan skriva kommandon för att utföra uppgifter på datorn utan att använda det grafiska gränssnittet i Windows. Kommandotolken används oftast av erfarna användare.

När du använder kommandotolken används termen kommandotolk också för den vinkelparentes (>, även kallad större än-tecken) som visar att kommandoradsgränssnittet kan ta emot kommandon. Annan viktig information, till exempel aktuell katalog (eller plats) där kommandot kommer att köras kan vara en del av kommandotolken. Om du till exempel öppnar Kommandotolkens fönster och ser C:\> med en blinkande markör till höger om vinkelparentesen (>) körs kommandot du skriver på hela C-enheten på datorn.

Hur kommer jag till kommandotolken?

Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Kommandotolk och klickar sedan på Kommandotolk i listan över sökresultat.

Vilka kommandon kan jag köra med kommandotolken?

Du kan köra MS-DOS-kommandon och andra datorkommandon.

Om du vill visa en lista över vanliga kommandon skriver du help i kommandotolken och trycker på Retur.

Om du vill visa mer information om kommandona skriver du helpkommandonamn, där kommandonamnet är namnet på det kommando som du vill ha mer information om.

Hur ändrar jag fönstret för kommandotolken?

Du kan ändra utseende på kommandotolkens fönster genom att göra inställningar för kommandotolken.

Göra inställningar för kommandotolken

  1. Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Kommandotolk och klickar sedan på Kommandotolk i listan över sökresultat.

  2. Högerklicka på namnlisten och gör sedan något av följande:

    • Klicka på Standardvärden om du vill ändra inställningen för alla kommandotolksfönster.

    • Klicka på Egenskaper om du vill ändra inställningarna för det aktuella kommandotolkfönstret.

  3. Välj alternativ och klicka sedan på OK när du är klar.

Hur kör jag ett kommando med förhöjd behörighet?

Vissa kommandon som körs med kommandotolken kan kräva förhöjd behörighet eller administratörsbehörighet. Om du vill köra dessa kommandon kan du använda kommandot Kör som administratör.

Köra kommandotolken som administratör

  1. Klicka på StartBild på knappen Start.
  2. Skriv kommandotolken i sökrutan.

  3. I resultatlistan högerklickar du på Kommandotolken och sedan klickar du på Kör som administratör. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.